Ptaki Szkały -Zięba

foto: Adrian Król

foto: Adrian Król

Ścieżka dźwiękowa - posłuchaj czyta Andrzej Barc