Obradom przewodniczy dr hab. Andrzej Misiołek

10.00 Otwarcie konferencji. Występ laureata III Przedszkolnego Festiwalu
Ekologicznego

10.10 Wystąpienie Gości Honorowych

10.20 Jakość wody dostarczanej do picia w regionie śląskim - dr hab. inż. Waldemar Sawiniak - prof. nzw. w Politechnice Śl., Dyrektor Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śl.

10.50 Ochrona wód powierzchniowych poprzez racjonalne korzystanie z zasobów wodnych - dr inż. Dorota Sąkol, Południowy Koncern Energetyczny S.A. Elektrownia „Łagisza”

11.15 Biologiczne metody oceny stanu ekologicznego środowisk wodnych. - dr Mariola Krodkiewska, Zakład Hydrobiologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

11.40 US - co to jest? czyli: wieloaspektowość procesu UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA w opracowaniu planów gospodarowania wodami"-Ksenia Starzec-Wiśniewska Kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej RZGW Gliwice

12.05 O stawach i stawikach - antropogeniczne pojezierze w Radzionkowie - Agata Koptyńska, Michał Gwóźdź, Stowarzyszenie "Zielona Ziemia"

12.25 Wręczenie nagród LIDERA ROKU dla laureatów Programu „Moje czyste miasto”. Pamiątkowe zdjęcie uczestników

12.40 Zakończenie Konferencji . Spotkanie w kuluarach. Poczęstunek

Stowarzyszenie „Zielona Ziemia” dziękuję dr Tomaszowi Kipce za udostępienie swojego plakatu jako logo konferencji.