Polski Kub Ekologiczny Okręg Górnośląski serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony środowiska na stoisko promocyjne, które będzie czynne podczas konferencji ekologicznej „Woda-matka”, w dniu 15 maja 2008r. od godz. 10.00 w C.K. „Karolinka” w Radzionkowie. Na stanowisku będą udostępnione darmowe egzemplarze miesięcznika „Biuletyn Ekologiczny”, w którym publikowane są artykuły i informacje z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, służące kształtowaniu świadomości i prawdziwie odpowiedzialnej postawy ekologicznej. Bezpłatnie dostępne będą również ulotki o tematyce ekologicznej oraz poradnik „Dobre praktyki produkcji energii cieplnej dla indywidualnego i komunalnego ogrzewnictwa. Paliwa stałe.”