Serdecznie zapraszamy na bezpłatne seminarium pt. "Szukamy rady na odpady", które odbędzie się w ramach projektu „Ziemia woła S.O.S. – walczmy z odpadami". Będzie ono miało miejsce 14 listopada 2008 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5.

Honorowy Patronat nad projektem objął Bogusław Śmigielski – Marszałek Województwa Śląskiego, zaś honorowy Patronat nad seminarium objęli Andrzej Misiołek – Senator RP, Józef Korpak – Starosta Tarnogórski i Arkadiusz Czech – Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry.

Ogólnym celem projektu „Ziemia woła S.O.S. – walczmy z odpadami” jest zwiększenie świadomości mieszkańców Śląska dotyczącej strategii racjonalnej gospodarki odpadami w województwie śląskim, kształtowanie postaw proeuropejskich i proekologicznych, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i obowiązku jego ochrony. Projekt kierowany jest do szeroko rozumianego społeczeństwa – mieszkańców woj. śląskiego, w tym młodzieży oraz władz jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych, biznesu.

Aktualnie Aglomeracja Górnośląska stoi przed wielkim wyzwaniem, jakim jest wdrożenie zasad zrównoważonej gospodarki odpadami. Kluczowym jej problemem jest budowa dwóch zakładów energetycznego recyklingu odpadów zgodnie z listą indykatywną w Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" (POIŚ 2007-2013). Problem ten dotyczy nas wszystkich, bo właściwa gospodarka odpadami to nie tylko logistyka zbiórki i segregacji, właściwych technologii recyklingu, w tym przetworzenia energii chemicznej zawartej w odpadach w energię użyteczną, ale także propagowanie w społeczeństwie zasad racjonalnej gospodarki odpadami.

Zgłoszenie: udział w seminarium jest bezpłatny, ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału telefonicznie lub faksem na nr (32) 285-28-45 (I LO im Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach) w godzinach 8.00 - 15.00 lub po południu na nr 791 501 769. Zorganizowane grupy młodzieży prosimy o zapoznanie się z drukiem zgłoszenia, które prosimy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Imprezy towarzyszące to Wystawa Plakatu Ekologicznego i Targi Edukacji.

Program:

10.00 Otwarcie seminarium, wystąpienie Gości Honorowych
PKE OG, Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, UM Tarnowskie Góry  
10.20-10.50Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kotowski 
Wysoka efektywność procesów termicznego przetwarzania odpadów komunalnych
10.50-11.20Dr hab. Andrzej Misiołek. 
Nowoczesne technologie służące do recyklingu poliolefin oraz politereftalanu glikolu etylenowego
11.20-11.50Mgr Michał Korkozowicz. REBA. Organizacja Odzysku S.A. Prezes Zarządu. 
System selektywnego zbierania baterii – warunki osiągnięcia wymagań określonych w Dyrektywie 2006/66/WE
11.50-12.20Mgr Irena Gatys. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Starostwo Tarnogórskie w Tarnowskich Górach 
Plan gospodarowania odpadami w powiecie tarnogórskim do roku 2015
12.20-12.40Mgr inż. Ryszard Wasielewski, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu  
Problemy legislacyjno-techniczne gospodarki odpadami - bariery i korzyści ich przetwarzania dla odzysku energii
12.40-13.00Mgr Teresa Bryś-Szczygieł. Prezes Stowarzyszenia „Zielona Ziemia”
Stowarzyszenie Zielona Ziemia - przedsięwzięcia na rzecz poprawy stanu środowiska w powiecie tarnogórskim. Inauguracja Programu Moje Czyste Miasto.
13.00-13.30Dyskusja
13.30Spotkanie w kuluarach

Organizatorami seminarium są: Stowarzyszenie "Zielona Ziemia", Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski, Tarnogórskie Towarzystwo Ekologiczne i Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.