W związku z zakończeniem semestru i feriami zimowymi, w miesiącu styczniu nie będą prowadzone cotygodniowe odbiory odpadów z placówek oświatowych Bytomia. Odbiór w styczniu możliwy będzie jedynie po zgłoszeniu telefonicznym i w uzasadnionych przypadkach. Ewentualne zgłosznia można kierować bezpośrenio do przedstawiciela firmy operatorskiej - pana Sławomira Ochlińskiego. Wznowienie standardowych procedur odbioru odpadow nastąpi w lutym.

W zwiazku z małą ilością odbiorów odpadów z placówek oświatowych Powiatu Tarnogórskiego w grudniu informuję, że istnieje możliwość odbioru odpadów w styczniu. Odpady te zostaną zaliczone do rywalizacji o tytuł lidera segregacji miesiąca GRUDNIA. Ponadto przypominam, że odbiór odpadów z placówek w Powiecie Tarnogóskim przez cały czas trwania zbiórki następuje na prośbę koordynatora danej placówki oświatowej. Telefoniczne zgłoszenia odbioru proszę kierować bezposrednio do przedstawiciela firmy operatorskiej - pani Kaludii Stelmach.


Michał Gwóźdź

Główny koordynator II edycji Programu "Moje Czyste Miasto"