Zbiórka surowców wtórnych Programu „Moje Czyste Miasto” jest już na półmetku. Z tej okazji chciałbym przytoczyć kilka liczb, które dobrze zobrazują to minione półrocze akcji. W Programie aktualnie biorą udział 42 placówki oświatowe – 26 z Bytomia i 17 z terenu powiatu tarnogórskiego, to jest 13.260 uczniów. Zbiórkę w przedszkolach, szkołach i ośrodku wychowawczym koordynuje 59 nauczycieli.

W tym momencie pragnę złożyć Wam, drodzy koordynatorzy, serdeczne podziękowania za organizację i zaangażowanie w zbiórkę w Waszych miejscach pracy. Jak wielkie to przedsięwzięcie mówią następujące liczby.

Zebraliśmy ponad 23 tony surowców wtórnych, w tym:
- 20 ton makulatury
- 3 tony butelek PET
- prawie 500 kg baterii.
Rekordzistom w ciągu ostatnich kilku miesięcy udało się zgromadzić prawie 3,5 tony makulatury (SP nr 45 z Bytomia), pół tony butelek plastikowych (SP nr 45 z Bytomia) i 120 kg baterii (SP nr 54 z Bytomia)

Dzięki zbiórce przedszkola i szkoły zarobiły łącznie 2588 zł i 72 gr.

Jednak to nie liczby są najważniejsze – celem zbiórki prowadzonej w ramach Programu „Moje Czyste Miasto” jest przede wszystkim edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży.. Jestem przekonany, że Program przyczynia się do wprowadzania w życie zasad zrównoważonego rozwoju właśnie poprzez edukację ekologiczną nie tylko najmłodszych, ale także całej naszej lokalnej społeczności.

Michał Gwóźdź

Główny koordynator II edycji Programu "Moje Czyste Miasto"