Nieuchronnie zbliża się zakończenie II edycji programu "Moje Czyste Miasto". Kwiecień jest ostatnim miesiącem zbiórki surowców wtórnych w tej edycji (ostatni odbiór nastąpi 24.IV.2008). W związku z tym pragniemy serdecznnie podziękować za olbrzymie zaanażowanie nauczycielom, wolontariuszom i operatorom.

Podajemy informacje ważne dla nauczycieli-koordynatorów zbiórki:

- ostatnia uroczystosc wreczenia nagrod liderom miesiaca (tym razem kwietnia) odbedzie sie 8 maja o godz. 18.00 na spotkaniu Akademii Edukacji Ekologicznej w restauracji "Figaro" w Radzionkowie

- zaświadczenia dla wszystkich koodrynatorów programu, dyplomy uczestnictwa dla szkół oraz wypłaty wynagrodzeń dla szkół wręczane będą również 8 maja na AEE

- uroczystość wręczenia nagród liderom roku odbędzie się 15 maja w czasie Otwartej Konferencji Ekologicznej "Woda-Matka"