Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży poprzez konkretne działania – konkretne działania dzieci i młodzieży poprzez edukację ekologiczną. Tak w największym skrócie można scharakteryzować Program „Moje Czyste Miasto”, który Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii "Zielona Ziemia" realizuje już drugą edycję. Zasadniczym elementem Programu jest zbiórka surowców wtórnych w szkołach i przedszkolach. Niby nic nowego – a jednak takie działania jak rywalizacja międzyszkolna w poszczególnych kategoriach wiekowych, nagrody dla najaktywniejszych placówek oświatowych, możliwość rozwoju zawodowego nauczycieli oraz spotkania, wykłady i szkolenia w ramach Akademii Edukacji Ekologicznej sprawiają, że w pewnym sensie Program „Moje Czyste Miasto” jest niepowtarzalny. O zapotrzebowaniu na tego typu akcje jest spore, gdyż w II edycji Programu (w roku szkolnym 2007/2008) udział wzięło 46 placówek oświatowych z terenu Bytomia, Tarnowskich Gór, Piekar Śląskich, Radzionkowa, Nakła Śląskiego, Świerklańca i Tworoga; co stanowi prawie 13.800 uczniów. W tej edycji udało się im zebrać ponad 38 ton makulatury, niespełna 9 ton butelek PET i 1 tonę zużytych baterii. Jednak nie o same kilogramy chodzi – najważniejsze jest to, że dzięki edukacyjnemu wymiarowi Programu „Moje Czyste Miasto” dzieci i młodzież od najmłodszych lat uczy się konkretnych proekologicznych działań – segregacji odpadów.

Kapituła Honorowa Programu „Moje Czyste Miasto”

Piotr Koj Prezydent Miasta Bytom
Józef Korpak Starosta Tarnogórski
Gabriel Tobor Burmistrz Miasta Radzionków

Kapituła Programu „Moje Czyste Miasto”

Teresa Bryś-Szczygieł
Maria Bączkowicz
Michał Gwóźdź
Ewa Kwiatkowska
Arkadiusz Fujak

Partnerzy Programu „Moje Czyste Miasto”

Urząd Miasta Bytom
Starostwo Tarnogórskie
Urząd Miasta Radzionków
PUK van Gansewinkel Górny Śląsk Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej
ALBA Ekoserwis Sp z o.o. z Radzionkowa
REBA Organizacja Odzysku z Warszawy

Liderzy segregacji roku II edycji Programu „Moje Czyste Miasto”

LIDEREM ROKU W BYTOMIU zostali:

• w kategorii najlepsze przedszkole

- Przedszkole Miejskie nr 51
- koordynator Zofia Hryszkiewicz
- dyrektor Aniela Łuźniak

• w kategorii najlepsza szkoła podstawowo- gimnazjalna

- Szkoła Podstawowa nr 45
- koordynatorzy Katarzyna Kowol, Beata Kośla , Ewelina Bonk, Klaudia Świtała
- dyrektor Urszula Łazuka-Datko
• w kategorii najlepsza szkoła ponadgimnazjalna

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9
- koordynator Grażyna Marcinkowska
- dyrektor Dariusz Jędrzejek

LIDEREM ROKU W POWIECIE TARNOGÓRSKIM zostali :

• w kategorii najlepsze przedszkole

- Przedszkole nr 2 w Radzionkowie
- koordynatorzy Mirosława Biadasiewicz i Celina Kozioł
- dyrektor Ilona Tomczyk

• w kategorii najlepsza szkoła podstawowo- gimnazjalna

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzionkowie
- koordynatorzy Ewa Żurakowska i Małgorzata Żurawska
- dyrektor Bożena Łukawska
• W kategorii najlepsza szkoła ponadgimnazjalna

- Zespół Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
- koordynatorzy Anna Kucharczyk, Katarzyna Wojtal, Dorota Kędra i Daniel Kamiński
- dyrektor Ryszard Mitręga

Rekordy II edycji Programu "Moje Czyste Miasto"

Makulatura – 7198kg zebrała Szkoła Podstwaowa nt 45 w Bytomiu
Butelki PET – 3927kg zebrało Przedszkole Miejskie nr 48 w Bytomiu
Baterie - 127,5 kg zebrał Zespół Szkół Chemiczno–Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
Najlepszy wynik finansowy Programu dla placówki – 1797,75zł

Za działania na rzecz edukacji ekologicznej i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczenstwa w ramach Programu „Moje Czyste Miasto”

- Nagroda Rektora GWSH w Katowicach dla Arkadiusza Fujaka
- Nagroda Senatora RP Andrzeja Misiołka dla Michała Gwoździa
- Nagroda Prezesa Stowarzyszenia „Zielona Ziemia” dla Marii Bączkowicz, Ewy Kwiatkowskiej i Anny Kucharskiej