Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

          Program „Moje Czyste Miasto” ma już swoją II edycję. Nadrzędny cel programu – podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszych pokoleń – jest zrealizowany poprzez działanie praktyczne, którym jest selektywna zbiórka odpadów . W pierwszej edycji Programu brało udział 11 placówek oświatowych z Radzionkowa i Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia z Bytomia. Na łamach Kuriera i Głosu Radzionkowskiego można było na bieżąco śledzić rywalizację między uczestnikami współzawodnictwa. Dzięki niemu każda babcia albo sąsiad przedsiębiorczego przedszkolaka albo ucznia wybierał ze swego kubła papier, butelki PET i baterie bez sprzeciwu, nie wdając się "z młodym" w pogawędki o bezsensowności działań " bo ludzi i tak nic nie zmieni"- jak to często bywa między dorosłymi.
          Przedszkolaki i uczniowie w ubiegłym roku szkolnym zgromadzili łącznie 22.798,1 kg surowców wtórnych, w tym 18.568,5 kg makulatury, 4.010,8 kg butelek PET i 230,8 kg baterii. Do II edycji otrzymaliśmy już zgłoszenia z 37 placówek oświatowych i ciągle jeszcze są nowe . To przedszkola i szkoły różnych typów z Radzionkowa, Nakła Śląskiego, Tworoga, Tarnowskich Gór i Bytomia. Pozwoli to na objęcie szeroką akcją propagującą kompleksową i racjonalną gospodarkę odpadami około 10 000 uczniów i ich rodzin. W tym roku postanowiliśmy rozwinąć formułę cyklicznych spotkań z nauczycielami- koordynatorami programu i tak narodziła się idea Akademii Edukacji Ekologicznej. Każde spotkanie wzbogaciliśmy o wykład popularnonaukowy. Spotkania stały się otwarte a wybór sali wykładowej, którą stała się Restauracja Figaro przy C.K. Karolinka zachęci, mamy nadzieję, do uczestnictwa nawet umiarkowanych zwolenników tematyki ekologicznej. Inauguracja spotkań AEE odbyła się 18 października br. Staraliśmy się o nadanie jej uroczystego charakteru. Ostatecznie patronat Burmistrza Miasta Radzionków Gabriela Tobora oraz Starosty Tarnogórskiego Józefa Korpaka zobowiązuje a chcieliśmy również, aby nauczyciele i wolontariusze skupieni wokół Programu „Moje Czyste Miasto” mieli świadomość jak ważna jest ich codzienna praca i że jest to fakt dostrzeżony. Właściwy nastrój wprowadził swym występem niezwodny Chór Harfa pod batutą Barbary Stanisz a oficjalnego otwarcia spotkań dokonał wiceburmistrz Krzysztof Kula. Wykład inaugurujący wygłosił Kierownik Zakładu Ochrony Powietrza Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu dr inż. Krzysztof Kleinowski nt „Ocena jakości powietrza w województwie śląskim”. Był to wykład dotyczący problematyki wyników oceny jakości powietrza w aspekcie propozycji nowej dyrektywy w sprawie czystszego powietrza dla Europy. Jego wystąpienie bogate w tabelki i zestawienia będzie niedługo można na nowo prześledzić na stronie internetowej stowarzyszenia. Dla mnie najważniejsza była konkluzja czyli przedstawiona przez fachowca rzetelna ocena skutków ekologicznych i zdrowotnych wynikających z narażenia mieszkańców na zanieczyszczenia pyłowe co powoduje istotne statyczne ograniczenie długości życia. Likwidacja przemysłu wprawdzie bardzo poprawiła najważniejsze parametry powietrza na Śląsku, ale koniecznie trzeba wiedzieć, że ciągle mamy ok. 10% dni w roku w czasie których wychodzenie z domu może realnie szkodzić zdrowiu. Najgorszy pod tym względem jest sezon grzewczy. Smog, który spowija wtedy naszą okolicę zawiera drobinki, które jak niewidoczny zabójca dostają się do naszych płuc a ich oddziaływanie ma jednoznacznie negatywne reperkusje zdrowotne. Po prelekcji te i inne tematy można było kontynuować przy stolikach .W miłym i licznym towarzystwie czas szybko płynął a umilał go młody zespół „THE ZEST QUARTET”.
          Najbliższe spotkanie odbędzie się 15 listopada. Pozostajemy w tej samej tematyce. Bardzo na czasie. Problemy z jakością powietrza to o tej porze roku jedna z najważniejszych bolączek, poza tym ruszył program ograniczania niskiej emisji w Radzionkowie . Zaprosiliśmy panią dr inż. Halinę Pyta również z Zakładu Ochrony Powietrza PAN w Zabrzu, która zajmie się tematem :”Lotne związki organiczne w powietrzu śląskich miast”. Będzie mowa o tym czym są lotne związki organiczne, jakie powodują zagrożenia zdrowia, jakie są źródła emisji, jak globalnie ocenia się wielkość emisji, jakie są wyniki pomiarów stężenia tych związków w powietrzu na Śląsku, jakie są trendy zmian stężenia - redukcja czy wzrost, czy coś zmienia się w profilu tych związków i dlaczego – czy pojawiają się ostatnio jakieś nowe? itp. Dodam, że to właśnie związki organiczne często mają zapachy i to ich obecność tak bardzo nas drażni w powietrzu, że określamy je na co dzień jako odory albo substancje złowonne. Po wykładzie i dyskusji o 19.00 zagra zespół Janusz Żywiec Band.
          Zapraszam bardzo serdecznie na te i następne spotkania. Powiem, wykorzystując znaną reklamę- bilet miejskiej komunikacji na dwa miasta kosztuje 2,80zł, kawa w Restauracji FIGARO 4 zł ,a wieczór spędzony pożytecznie i w dobrym towarzystwie – bezcenny.

Teresa Bryś-Szczygieł