Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Akademia Edukacji Ekologicznej 2012/2013

Akademia Edukacji Ekologicznej  zaprasza na wykład Pana Bernarda Błaszczyka Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  nt.  "Rewolucja śmieciowa w praktyce", który odbędzie się w Radzionkowie, w restauracji FIGARO, na placu Jana Pawła II,  21 marca 2013 roku o godzinie 18:00.

Tematyka spotkania wiąże się  z wprowadzaniem w życie nowej ustawy śmieciowej i daje szansę rozwiania niektórych wątpliwości związanych  z władztwem  gmin nad odpadami, prawami  i obowiązkami mieszkańców (opłata za odbiór odpadów) i przedsiębiorców branży śmieciowej (przetargi na odbiór odpadów komunalnych).

Pan Bernard Błaszczyk jest  prawnikiem.W latach 1972-1980 pracował w urzędach miejskich
w Świętochłowicach i Katowicach, następnie do 1990 w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Od 1991 do 1993 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 4 lipca 1993 został kierownikiem tego resortu. W latach 1996-1997 był konsulem generalnym RP w Ostrawie. W rządzie Jerzego Buzka pełnił funkcję podsekretarza stanu, a od 2000 do 2001 sekretarza stanu
w Ministerstwie Gospodarki. Następnie został radcą handlowym w Pradze. W 2007 roku objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, a od 2012 roku   dyrektora Regionalnej Dyrekcji  Ochrony Środowiska w Katowicach.
Od wielu lat zajmuje się ekologią Jest jednym z twórców znowelizowanej ustawy o czystości i porządku w gminach, popularnie zwanej ?ustawą śmieciową?

Na spotkanie zapraszamy wszystkich chętnych,  a przede wszystkim  przedstawicieli samorządów i urzędów zajmujących się ochroną środowiska , przedsiębiorców zajmujących się gospodarką odpadami oraz nauczycieli zajmujących się edukacją ekologiczną skupionych wokół Programu Moje Czyste Miasto propagującego segregację odpadów i recykling. Spotkania Akademii organizuje Stowarzyszenie "Zielona Ziemia"

program do pobrania