Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Moje Czyste Miasto 2013/2014

Placówki oświatowe wszystkich typów zapraszamy do  kolejnej edycji Programu Moje Czyste Miasto. Jego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, a przede wszystkim uczniów i ich rodzin, stymulowanie rozwoju edukacji ekologicznej, kształtowanie nawyków segregowania odpadów u źródła ich powstawania oraz stworzenie platformy wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy nauczycielami zaangażowanymi w ochronę środowiska i edukację ekologiczną.

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest prowadzenie dowolnej formy segregacji odpadów  w placówce, zorganizowanie od lutego do maja 2014 roku działania promującego segregację i recykling odpadów w placówce lub najbliższym otoczeniu.

Na relacje w formie elektronicznej na płycie CD czekamy do 8 maja br. Dla wszystkich uczestników  przygotowaliśmy certyfikaty i dyplomy, a dla najlepszych w czterech kategoriach - najlepsze przedszkole, najlepsza szkoła podstawowa, najlepsze gimnazjum oraz szkoła ponadgimnazjalna - nagrody rzeczowe o wartości 500 zł.

Do pobrania