Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Akademia Edukacji Ekologicznej 2020

Stowarzyszenie Zielona Ziemia wraz z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu i Sekcją Fotograficzną Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bytomiu oraz Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie zaprasza.

Poplenerowa wystawa fotografii w Galerii Mozaika w Radzionkowie, plac Jana Pawła II 2. Wystawa będzie czynna od 27 lutego - 13 marca 2020 roku.
Wystawa prezentuje zdjęcia wykonane podczas Fotograficznego Pleneru Ulicznego SZYMAŁY 2019, którego głównym obiektem była Aleja Lip Drobnolistnych przy ulicy Szymały w Radzionkowie.
Autorzy zdjęć: Danuta Moczulska- Sądej, Danuta Wandzik, Miroslawa Bawecka, Oliwia Olejnik, Wanda Strzeja, Daniel Bogusiewicz, Łukasz Koba, Janusz Foremny, Kazimierz Łastowski, Kazimierz Wojtaszek.

Organizatorzy zapraszają na wernisaż wystawy, który odbędzie się 27 lutego 2020 roku o godz. 19.00 w Galerii Mozaika. Podczas wernisażu zostaną wręczone nagrody dla uczestników konkursu NATURA-CZŁOWIEK-MIASTO.

 

Stowarzyszenie Zielona Ziemia na zaprasza na spotkanie Akademii Edukacji Ekologicznej, które odbędzie się 27 lutego 2020 roku o godz. 18.00 w Restauracji Figaro w Radzionkowie, pl. Jana Pawła II.

W programie:
18.00 - wykład Łukasza Fuglewicza „ Miasto jako siedlisko. Omówienie warunków miejskich z perspektywy bioróżnorodności”
19.00 - wernisaż wystawy poplenerowej Fotograficznego Pleneru Ulicznego Szymały 2019.
Zapraszamy wszystkich chętnych. Dla nauczycieli przygotowaliśmy certyfikaty uczestnictwa.

Łukasz Fuglewicz, Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Nauk o Ziemi, Katedry Geomorfologii, Specjalność: Kształtowanie i Ochrona Środowiska, wychowanek dr Andrzeja Tyca (2009 r.). Od 2008 r. związany ze Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie i w od momentu powstania jego filią w Radzionkowie. Zajmuje się edukacją ekologiczną. Inicjator powstania i prowadzący Otwarty Klub Przyrodników i zajęcia dla dzieci w Miejskim Domu Kultury Południe w Katowicach.
Publikacje: artykuły w piśmie Bociek [biuletyn Klubu Przyrodników, Górnośląskiego Koła Przyrodników] m. in. dot. uprawy kąkola oraz innych kwiatów polnych i łąkowych, walory przyrodniczo-krajoznawcze Bornholmu i Szaryszu – regionu na Słowacji.
Niepublikowane m. in. opowiadania edukacyjne dotyczące życia i różnorodności grzybów (kilkanaście) oraz przyrodnicze opowiastki rozgrywające się w scenerii miasta. Od 2017 r zatrudniony w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu w charakterze inspektora.
Akademia Edukacji Ekologicznej zajmuje się edukacją ekologiczną dorosłych. Została powołana w celu popularyzowania wiedzy dotyczącej ochrony środowiska ,zdrowego stylu życia i  rozwoju zrównoważonego. Jej inicjatorem  jest prezes Stowarzyszenia Zielona Ziemia Teresa Bryś-Szczygieł. Przewodniczącym Rady Programowej Akademii jest prof. nzw. dr hab. Andrzej Misiołek. Wykładowcami są ludzie na co dzień i w praktyce zajmujący się ochroną środowiska, a popularnonaukowym wykładom towarzyszą wydarzenia artystyczne, tj. wystawy, happeningi oraz minirecitale. Każdorazowe spotkanie jest także okazją do bezpośrednich, bieżących pytań, które często wybiegają poza ramy tematyczne wykładu. Najliczniejszą grupą słuchaczy akademii są nauczyciele - edukatorzy Programu Moje Czyste Miasto. Inauguracja spotkań Akademii odbyła się 18 października 2007 roku.