Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Konferencje 2009

Zapraszamy do naszej GALERII, gdzie można obejrzeć zdjęcia z IV Otwartej Konferencji Ekologicznej "Zmiany klimatu - człowiek i środowisko".
• Często się mówi, że „środowisko pożyczamy od przyszłych pokoleń”- czy dzisiejsza młodzież może być spokojna o swoją przyszłość?

Tak. W ciągu 20 lat właśnie w ochronie środowiska polska dokonała największego postępu, zwłaszcza po wejściu po wejściu do UE 5 lat temu. Nakłady na ochronę środowiska rosną, bo chcemy żyć zdrowo i czuć się dobrze.

• Jakie problemy należy rozwiązać?

Musimy przebudować polską energetykę opartą na węglu i na to dostajemy dodatkowe
60 mld PLN ze sprzedaży pozwoleń na emisję. Musimy też zmienić technologię w całym przemyśle na bezemisyjną. Oczyszczalnie ścieków i budowa kanalizacji jest rzeczą normalną, ale ciągle brakuje nam jeszcze 5-6 lat, aby cały kraj w 100% był objęty oczyszczaniem ścieków. Segregacja odpadów to trzeci wielki problem i tu mamy największe opóźnienia.

Czytaj więcej: Pozycja Europy na rynkach technologii środowiskowych - wywiad z prof. Jerzym Buzkiem

 Paweł Kojs jest absolwentem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Na tym Wydziale ukończył również studia doktoranckie i w 2000 roku obronił pracę doktorską w zakresie anatomii rozwojowej drzew. Z drzewami i mechanizmami ich wzrostu jest związany także obecnie. Jeszcze w trakcie studiów doktoranckich związał się zawodowo z Ogrodem Botanicznym. W 2005 roku ukończył kurs zarządzania ogrodami botanicznymi organizowany przez National Parks w Singapurze. Jest również wykładowcą akademickim, obecnie związanym z Uniwersytetem Opolskim, gdzie prowadzi zajęcia z botaniki, mechanizmów regulacji morfogenezy roślin oraz pracownię magisterską. Prowadzi współpracę z ośrodkami naukowymi w Indiach, uczestnicząc we wspólnych projektach badawczych związanych ze wzrostem promieniowym drzew (głównie przyrostem wtórnym).

Czytaj więcej: Paweł Kojs

 Marek Ściążko związany jest z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla 31 lat, przechodząc wszystkie szczeble kariery zawodowej. Od 1991r. pełni funkcję dyrektora Instytutu. Jest absolwentem Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej. Odbył również staże i szkolenia w USA. Dr inż. Marek Ściążko był przewodniczącym Europejskiego Komitetu Koksowniczego oraz jest członkiem Komitetu Problemów Energetyki PAN. Obecnie kieruje pracami związanymi z rozwojem i wdrożeniem czystych technologii węglowych w energetyce i chemii. Jest autorem wielu monografii, kilkudziesięciu patentów, publikacji krajowych i zagranicznych. Prowadzi aktywną działalność proinnowacyjną będąc jednym z inicjatorów Regionalnej Strategii Innowacyjnej oraz aktualnym przewodniczącym Śląskiej Rady jednostek badawczo-rozwojowych.


 Andrzej Misiołek w 1985 r. ukończył studia na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1992 r. uzyskał stopień naukowy doktora chemii, a w 2007r. – stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych. Pracował naukowo i dydaktycznie w Uniwersytecie Śląskim, Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu, Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach, Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach oraz Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach gdzie prowadził wykłady, seminaria i konwersatoria. Pełnił funkcje prorektora a następnie rektora w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach, dyrektora ds. organizacji i rozwoju oraz kierownika Zakładu Ochrony Środowiska w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Obecnie pełni funkcję prodziekana w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach.

Czytaj więcej: Andrzej Misiołek

 Jerzy Buzek ur. 3 lipca 1940 roku w Śmiłowicach, województwo śląskie. Premier Polski i poseł na Sejm 1997–2001. Wprowadził Polskę do NATO w 1999, rozpoczął negocjacje akcesyjne z UE w 1997. Założyciel „Fundacji na rzecz Rodziny” w 1998. Inicjator dorocznego konkursu Pro Publico Bono na najlepszą inicjatywę obywatelską w Polsce. Założyciel Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Publico Bono w 2002. W NSZZ "Solidarność" od 1980, przewodniczący I Krajowego Zjazdu w 1981, działał w regionalnych i krajowych strukturach tajnych Związku, po 1989 przewodniczył także IV, V i VI Zjazdowi "S". Kierował zespołem ekspertów gospodarczych AWS przed wyborami w 1997.


Czytaj więcej: Jerzy Buzek


Kliknij tutaj aby zobaczyć ZAPROSZENIE na konferencję

(aby zapisać kliknij prawym i wybierz "Zapisz element docelowy jako")


Konferencja pod honorowym patronatem
Marszałka Województwa Śląskiego
Bogusława ŚmigielskiegoUdział w konferencji jest bezpłatny. Program konferencji kierujemy w szczególności do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych oraz do przedstawicieli samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału telefonicznie lub faksem na numer 032 286 62 77. Zorganizowane grupy młodzieży prosimy o zapoznanie się z drukiem zgłoszenia, które prosimy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Imprezy towarzyszące to Wystawa Fotografi Przyrodnicznej i Targi Edukacji i Przedsiębiorczości, na które zapraszamy organizacje i instytucje mające swoją ofertę w zakresie edukacji, ekologii lub oferujące nowoczesne technologie środowiskowe. Zapraszamy również koła naukowe, szkoły i inne placówki oświatowe do pokazania swojej pracy.


Zmiany klimatu- człowiek i środowisko

Data: 04 czerwca 2009r. godz. 10.00
Miejsce: C.K. Karolinka, Pl. Jana Pawła II, Radzionków

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału
w IV Otwartej Konferencji Ekologicznej
z cyklu "Szukamy Rady na Odpady".

Tegoroczna konferencja ekologiczna poświecona jest nowym technologiom
w służbie rozwiązywania ogólnoświatowych problemów ekologicznych związanych ze zmianami klimatu. Program konferencji kierujemy w szczególności do młodzieży, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych i biznesu a także wszystkich zainteresowanych. Konferencji towarzyszyć będą Targi Edukacji i Przedsiębiorczości, oraz wydanie biuletynu.

Organizator konferencji: Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii "Zielona Ziemia"
Partnerzy konferencji: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, Urząd Miasta Radzionków, Urząd Miasta Bytom,
Partnerzy medialni: Trybuna Górnicza,

Wykłady:
• Pozycja Europy na rynkach technologii środowiskowych-
prof. Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego
• Jak wiedza naukowa i techniczna wpływają na powstawanie technologii przyjaznych środowisku-
dr hab. Andrzej Misiołek, Senator RP
• Czyste produkty węglowe jako polska odpowiedź na wyzwania unijnej polityki energetyczno-klimatycznej-
dr Marek Ściążko, Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
• Czy człowiek może się czegoś nauczyć od drzewa
o zrównoważonym rozwoju i adaptacji do zmian klimatycznych?
dr Paweł Kojs ,Dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednakże prosimy o dokonanie zgłoszenia uczestnictwa.

Rejestracja:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komitet organizacyjny:
Teresa Bryś-Szczygieł tel. 032 286 62 77

Tegoroczna  konferencja ekologiczna poświecona jest problemom zmian klimatu oraz nowym technologiom w służbie rozwiązywania ogólnoświatowych problemów ekologicznych z tym związanych.  Jest również okazją do podsumowania III edycji Programu Moje Czyste Miasto i wręczenia nagrody Lidera Segregacji Roku w trzech kategoriach: najlepsze przedszkole, najlepsza szkoła podstawowa i gimnazjum, najlepsza szkoła ponadgimnazjalna. Konferencji towarzyszyć będą Targi Edukacji i Przedsiębiorczości, oraz wydanie biuletynu. Przedsięwzięcie jest finansowane częściowo ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w Radzionkowie i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tarnowskich Górach.

Szczegóły już wkrótce!