Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Ekorozwój

Trwa zima, o czym możemy się przekonać na co dzień. Zimny, czy też wręcz mroźny koniec listopada 2010 roku, silne mrozy w grudniu i ocieplenie w styczniu 2011 roku w połączeniu z dużymi opadami śniegu, zamieciami i tradycyjnym już paraliżem komunikacyjnym to „standardowe” wręcz zachowanie się pogody w naszej odmianie klimatu umiarkowanego.

Pogoda i klimat zawsze były dla ludzi czynnikiem nieprzewidywalnym, chociaż w wysokim stopniu wpływającym na losy całych narodów i cywilizacji. Zjawiska pogodowe: susze, powodzie, trąby powietrzne i inne klęski żywiołowe czasami wręcz decydowały o losach ludzi.

Złą pogodę, klimat, lub spowodowane nim zmiany środowiskowe uważa się dzisiaj za przyczynę upadku starożytnej cywilizacji Mohendżo Daro w dolinie Indusu, za zniknięcie w średniowieczu kolonii Wikingów na Grenlandii, za jedną z przyczyn wybuchu wojny trzydziestoletniej w siedemnastowiecznej Europie, czy też za jeden z istotnych czynników niepowodzenia wojennych kampanii Napoleona i Hitlera w Rosji.

Czytaj więcej: Zimowe rozważania o zmianach klimatu

"Rozwój zrównoważony to taki rozwój, który zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia bez pozbawiania możliwości przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb" (Komisja Brundtland)

Wszyscy dostrzegamy zmiany klimatu, które dokonują się na naszych oczach w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Nikt z nas nie jest jednak w stanie stwierdzić, że kierunek tych zmian, tak zwane „ocieplenie”, jest tendencją stałą a nie tylko czymś wymyślonym przez grupę naukowców, którzy otrzymali na poparcie swej niesprawdzonej tezy wyjątkowo duże fundusze i teraz za wszelką cenę starają się przeprowadzić dowód na jej prawdziwość.

Zmiany klimatyczne w obrębie bardzo niestabilnej powłoki, jaką jest atmosfera ziemska są bowiem czymś jak najbardziej naturalnym i zachodzą prawdopodobnie od samego początku jej istnienia. Okresy chłodu, czy też zimna, skutkujące rozwojem czap lodowych i zlodowaceniami, towarzyszą prawie każdej epoce dziejów Ziemi a po nich następują zawsze trwające miliony lat okresy ocieplenia. Chcę poniżej opisać zimną pogodę roku 1816 i skutki, jakie  ona spowodowała.

Czytaj więcej: Zimny rok 1816

Kupując legalnie naturalną choinkę nie musimy się obawiać, że w jakikolwiek sposób szkodzimy lasom - przekonują leśnicy. Walczą oni z opinią, że sztuczne choinki są bardziej ekologiczne od tych pochodzących z wycinki. Zdecydowanie walczymy z obowiązującym mitem o wyższości choinki sztucznej nad naturalną, jest dokładnie odwrotnie - powiedział Krzysztof Chojecki z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Katowicach. Mit o rzekomej wyższości sztucznych choinek nad naturalnymi, których wycinanie - zdaniem przeciwników - to dewastacja lasu, upowszechnia się od kilkunastu lat.

Czytaj więcej: Leśnicy walczą ze stereotypem "eko-choinek"

Ekorozwój dla większości społeczeństwa, a prawdopodobnie także dla większości z nas, oznacza dotrzymywanie norm czystości wód, powietrza i gleby , recykling i utylizacja odpadów, racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi itp. W istocie działania te są bardziej przestrzeganiem higieny środowiska życia człowieka niż skuteczną ochroną poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego i nie mogą być ani podstawą na której zachodzi rozwój zrównoważony, ani też wskaźnikami i miarami tego czy w danej sytuacji mamy do czynienia z ekorozwojem i w jakim stopniu realizowane są jego założenia.
 

Czytaj więcej: Rozwój zrównoważony a ochrona różnorodności biologicznej - możliwości i zagrożenia