Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Festiwal 2007


II PRZEDSZKOLNY FESTIWAL EKOLOGICZNY


Honorowy patronat - Burmistrz Miasta Radzionków

Cele:

  • Uwrażliwianie dzieci na problematykę ekologiczną poprzez śpiew, taniec i wesołą zabawę oraz twórczość plastyczną.
  • Kształtowanie postaw przyjaznych środowisku.
  • Rozbudzanie potrzeby działania na rzecz powstrzymywania degradacji przyrody.

Zasady regulaminowe:

1.    Uczestnikiem Festiwalu może zostać każde przedszkole (grupa).
2.    Uczestnicy prezentują się w dwóch kategoriach:

  • występ artystyczny w formie dowolnej (słownej, muzycznej, wokalnej, tanecznej),
  • praca plastyczna o tematyce ekologicznej (technika wykonania oraz format pracy dowolny).

3.   Każde przedszkole prezentuje się tylko raz.
4.   Prezentacja nie przekracza 10 minut.
5.   Wykonawcy zapewniają sobie własny akompaniament.
6.   Zgłoszenia na karcie uczestnictwa należy dokonać do dnia 12 kwietnia 2007 roku w Przedszkolu Nr 4 w Radzionkowie lub na stronie Stowarzyszenia. Dopuszcza się zgłoszenia drogą meilową.

Zasady oceniania i nagrody.
1.    Jury powołane przez organizatora oceniać będzie:

  • w kategorii występ: dobór repertuaru i ogólny wyraz artystyczny,
  • w kategorii prezentacja plastyczna: treść przesłania ekologicznego i wykonanie.

2.    Organizatorzy przewidują nagrody dla każdego uczestnika, opiekuna i placówki.
3.    Laureat Festiwalu wystąpi na Konferencji Ekologicznej „Szukamy rady na odpady. Radzionków 2007”, która odbędzie się w C. K „Karolinka” 17 maja 2007 roku o godzinie 10.00.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

Wszelkich informacji udziela Komitet organizacyjny Festiwalu:
1. Maria Wyrwoł tel./fax. 032 286 62 55
2. Anna Gajkiewicz tel. kom.501 747 255
3. Teresa Bryś-Szczygieł tel./fax. 032 286 62 77

Regulamin oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronach internetowych:
www.bajka.radzionkow.pl
www.zielonaziemia.radzionkow.pl

KARTA ZGŁOSZENIA DO FESTIWALU

>> pobierz  karta.pdf
>> pobierz  karta.doc