Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Edukacja ekologicznaStowarzyszenie „Zielona Ziemia”
zaprasza na wykład

„Odnawialne źródła energii”

 

Wojciecha Główkowskiego, który odbędzie się  6 października br. o godz. 18.00 w Restauracji Figaro w Radzionkowie. Prelegent pełni funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

Październikowe spotkanie  inauguruje kolejny, piąty już rok działania Akademii Edukacji Ekologicznej w Radzionkowie oraz VI edycję Programu Moje Czyste Miasto dla placówek oświatowych. W czasie spotkania, w godz. 17.00 – 20.00 odbędą się również bezpłatne konsultacje  dla wszystkich zainteresowanych montażem solarów i pozyskaniem 45% bezzwrotnej dotacji NFOŚiGW na ten cel. Zaproszenie do ściągnięcia na stronie internetowej www.zielonaziemia.pl.

Teresa Bryś-Szczygieł

Prezes Stowarzyszenia Zielona Ziemia

Więcej informacji po kliknięciu w "Czytaj całośc..."

Czytaj więcej: 6 pazdziernika 2011 - spotkanie Akademii Edukacji Ekologicznej

Są dziedziny życia łatwo poddające się zmianom, np. medycyna czy technika. Zmian tych nikt nie kwestionuje i zachodzą w bardzo szybkim tempie. Jednak współczesne czasy wymagają wprowadzania wielu zmian również w innych dziedzinach. Szczególny nacisk należy kłaść na zmiany w procesie edukacji. Najważniejszym jej celem powinno być nie tylko dostarczanie wiedzy, ale przede wszystkim tworzenie nowego systemu wartości oraz uzyskiwanie przez wychowanków nowych kompetencji, nabywanie nowych umiejętności. Pracując z uczniem warto sobie uświadomić, że kształcenie nie może być więc celem samym w sobie, lecz musi być ono podporządkowane celom nadrzędnym.

Czytaj więcej: Scenariusze zajęć z edukacji ekologicznej

W obecnych czasach ekologia to problem i wyzwanie, przed którym nie można uciec. Nie można, bo zagrożenia ekologiczne dotykają nas coraz częściej, czy tego chcemy czy nie, poprzez zanieczyszczone powietrze, wodę, chemizację żywności, zdegradowane środowisko naturalne, zanikanie bioróżnorodności. Nie można, bo angażowanie się lub ustosunkowanie do zagadnień ekologicznych staje się obecnie naszym moralnym obowiązkiem.

Czytaj więcej: Szkolna edukacja ekologiczna - dylematy

Istota ludzka jest wypadkową wyposażenia genetycznego, jak i otaczającego środowiska. Dlatego możliwa i konieczna jest poprawa losu człowieka współczesnego przez manipulację czynnikami środowiskowymi, kształtującymi jego naturę i warunkującymi jego przeznaczenie.

Czytaj więcej: Edukacja eko-zdrowotna w dydaktyce