Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Otwarta Konferencja Ekologiczna. Radzionków 2007

Honorowy patronat: 
  • dr Tomasz Głogowski, Poseł Ziemi Śląskiej na Sejm RP
  • Józef Korpak, Starosta Powiatu Tarnogórskiego
  • Gabriel Tobor, Burmistrz Miasta Radzionków

Patronat medialny:

     Biuletyn Ekologiczny, Głos Radzionkowski, Kurier Radzionkowski

PROGRAM KONFERENCJI

obradom przewodniczy dr Andrzej Misiołek

10.00 Otwarcie konferencji. Występ laureata Przedszkolnego Festiwalu
Ekologicznego
10.10 Wystąpienie Gości Honorowych

10.20 Eliminacja zagrożenia toksykantami z indywidualnych palenisk domowych.
Czy wystarczą tylko technologie BAT produkcji energii ?

dr inż. Krystyna Kubica, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach

10.45 Jak oszczędzać i efektywnie gospodarować energią w naszych domach.

Mariusz Bogacki, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Katowice

11.00 Filozoficzny kontekst poszukiwania odnawialnych źródeł energii.

dr Andrzej Misiołek, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice

11.15 Kilka spostrzeżeń na temat energii.

Irena Gatys, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

12.25 Ograniczanie niskiej emisji na przykładzie działalności samorządu tarnogórskiego

dr Tomasz Głogowski, Poseł Ziemi Śląskiej na Sejm RP

12.35 Wręczenie nagród dla laureatów konkursu zbiórkowego Programu „Moje czyste

miasto” . Pamiątkowe zdjęcie uczestników

12.55 Zakończenie Konferencji. Spotkanie w kuluarach. Poczęstunek