Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

14 listopada w budynku starostwa powiatowego w Tarnowskich Górach (ul Karłuszowiec 5) odbyło się seminarium ekologiczne pod hasłem „Ziemia woła S.O.S. – walczmy z odpadami. Szukamy rady na odpady”.

Seminarium było zorganizowane w ramach projektu „Ziemia woła S.O.S. – walczmy z odpadami” objętego honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, Bogusława Śmigielskiego.

Honorowy Patronat nad Seminarium w Tarnowskich Górach objęli: 
Andrzej Misiołek – Senator RP, 
Józef Korpak – Starosta Tarnogórski, 
Arkadiusz Czech – Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

Organizatorem seminarium w Tarnowskich Górach było Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia” we współpracy z: Polskim Klubem Ekologicznym - Okręg Górnośląski, Tarnogórskim Towarzystwem Edukacyjnym oraz Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

Seminarium było przeznaczone przede wszystkim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu tarnogórskiego. Imprezę otworzył uroczyście Starosta Tarnogórski Józef Korpak. Prelekcje wygłosili: Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kotowski (Górnośląska Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu), Dr hab. Andrzej Misiołek.(senator RP), Marek Łabno (REBA Organizacja Odzysku S.A.), Ryszard Wasielewski (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu), Irena Gatys (Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Starostwo Tarnogórskie w Tarnowskich Górach) oraz Teresa Bryś-Szczygieł (Prezes Stowarzyszenia „Zielona Ziemia”). Imprezami towarzyszącymi seminarium były: Wystawa Plakatu Ekologicznego (czynna do końca stycznia w budynku starostwa – Karłuszowiec 5) i Targi Edukacji Ekologicznej (prezentacja osiągnięć ekologicznych szkół Powiatu Tarnogórskiego). 

Seminarium spotkało się z dużym zainteresowaniem młodzieży, o czym może świadczyć ilość uczestników - ponad 130 osób.
Zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć w naszej galerii.