Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

 Kierownik Katedry Teorii i Programowania Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku Białej 

Kierunki i specjalności naukowe: polityka gospodarcza, ekonomia środowiskowa, zarządzanie zrównoważonym rozwojem, szacowanie strat powodowanych degradacją środowiska, metodyka sozoekonomicznego rachunku opłacalności, globalizacja a rozwój zrównoważony i trwały, technologie - depozyt wartości - rozwój, osobowy aspekt wartości w procesie rozwoju.

Członek organizacji: Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP 1993-1995, Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych O/Polska, Górnośląskie Stowarzyszenie Przyjaciół Nauk, Komitety i Komisje PAN, wiceprzewodniczący Komitetu Człowiek i Środowisko przy Prezydium PAN (2003).

Autor lub współautor: 190 publikacji, w tym 36 książek; autor 65 prac naukowo-badawczych niepublikowanych, wdrożonych do praktyki; twórca ośrodka badań nad zrównoważonym rozwojem i narzędziami jego realizacji oraz specjalności dydaktycznej ''ekologia i ekonomia środowiskowa''; a obecnie specjalności rozwój zrównoważony europejskich wspólnot lokalnych (2003) w ATH.

Hobby: filozofia, historia, przyroda, sztuka, rodzinne wycieczki w Beskidy.

Prof. zw. dr hab. Franciszek Piontek w dniu 19 marca 2008 r. otrzymał tytuł i godność Doktora Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku (Słowacja). Uroczystość wręczenia tytułu i godności odbyła się w dniu 16 września 2008 r.