Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Konferencje 2008

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne seminarium pt. "Szukamy rady na odpady", które odbędzie się w ramach projektu „Ziemia woła S.O.S. – walczmy z odpadami". Będzie ono miało miejsce 14 listopada 2008 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5.

Honorowy Patronat nad projektem objął Bogusław Śmigielski – Marszałek Województwa Śląskiego, zaś honorowy Patronat nad seminarium objęli Andrzej Misiołek – Senator RP, Józef Korpak – Starosta Tarnogórski i Arkadiusz Czech – Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry.

Ogólnym celem projektu „Ziemia woła S.O.S. – walczmy z odpadami” jest zwiększenie świadomości mieszkańców Śląska dotyczącej strategii racjonalnej gospodarki odpadami w województwie śląskim, kształtowanie postaw proeuropejskich i proekologicznych, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i obowiązku jego ochrony. Projekt kierowany jest do szeroko rozumianego społeczeństwa – mieszkańców woj. śląskiego, w tym młodzieży oraz władz jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych, biznesu.

Aktualnie Aglomeracja Górnośląska stoi przed wielkim wyzwaniem, jakim jest wdrożenie zasad zrównoważonej gospodarki odpadami. Kluczowym jej problemem jest budowa dwóch zakładów energetycznego recyklingu odpadów zgodnie z listą indykatywną w Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" (POIŚ 2007-2013). Problem ten dotyczy nas wszystkich, bo właściwa gospodarka odpadami to nie tylko logistyka zbiórki i segregacji, właściwych technologii recyklingu, w tym przetworzenia energii chemicznej zawartej w odpadach w energię użyteczną, ale także propagowanie w społeczeństwie zasad racjonalnej gospodarki odpadami.

Zgłoszenie: udział w seminarium jest bezpłatny, ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału telefonicznie lub faksem na nr (32) 285-28-45 (I LO im Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach) w godzinach 8.00 - 15.00 lub po południu na nr 791 501 769. Zorganizowane grupy młodzieży prosimy o zapoznanie się z drukiem zgłoszenia, które prosimy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Imprezy towarzyszące to Wystawa Plakatu Ekologicznego i Targi Edukacji.

Program:

10.00 Otwarcie seminarium, wystąpienie Gości Honorowych
PKE OG, Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, UM Tarnowskie Góry  
10.20-10.50Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kotowski 
Wysoka efektywność procesów termicznego przetwarzania odpadów komunalnych
10.50-11.20Dr hab. Andrzej Misiołek. 
Nowoczesne technologie służące do recyklingu poliolefin oraz politereftalanu glikolu etylenowego
11.20-11.50Mgr Michał Korkozowicz. REBA. Organizacja Odzysku S.A. Prezes Zarządu. 
System selektywnego zbierania baterii – warunki osiągnięcia wymagań określonych w Dyrektywie 2006/66/WE
11.50-12.20Mgr Irena Gatys. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Starostwo Tarnogórskie w Tarnowskich Górach 
Plan gospodarowania odpadami w powiecie tarnogórskim do roku 2015
12.20-12.40Mgr inż. Ryszard Wasielewski, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu  
Problemy legislacyjno-techniczne gospodarki odpadami - bariery i korzyści ich przetwarzania dla odzysku energii
12.40-13.00Mgr Teresa Bryś-Szczygieł. Prezes Stowarzyszenia „Zielona Ziemia”
Stowarzyszenie Zielona Ziemia - przedsięwzięcia na rzecz poprawy stanu środowiska w powiecie tarnogórskim. Inauguracja Programu Moje Czyste Miasto.
13.00-13.30Dyskusja
13.30Spotkanie w kuluarach

Organizatorami seminarium są: Stowarzyszenie "Zielona Ziemia", Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski, Tarnogórskie Towarzystwo Ekologiczne i Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „Klub Gaja” zaprasza serdecznie na swoje stoisko promocyjne organizowane podczas Otwartej Konferencji Ekologicznej „Woda – Matka”. 15 maja 2008r. w godzinach od 10.00- 13.00 będzie można uzyskać informacje o prowadzonych przez nasze stowarzyszenie ogólnopolskich programach edukacji ekologicznej: „Święto Drzewa”, „Zaadoptuj rzekę” oraz „Pomagamy zwierzętom”. Mamy również specjalną ofertę dla nauczycieli. Każdy z pedagogów będzie mógł otrzymać bezpłatny pakiet naszych materiałów edukacyjnych (biuletyny, ulotki, plakaty, film) oraz uzyskać informacje na temat możliwości realizacji programu na terenie swojej placówki.
 Polski Kub Ekologiczny Okręg Górnośląski serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony środowiska na stoisko promocyjne, które będzie czynne podczas konferencji ekologicznej „Woda-matka”, w dniu 15 maja 2008r. od godz. 10.00 w C.K. „Karolinka” w Radzionkowie. Na stanowisku będą udostępnione darmowe egzemplarze miesięcznika „Biuletyn Ekologiczny”, w którym publikowane są artykuły i informacje z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, służące kształtowaniu świadomości i prawdziwie odpowiedzialnej postawy ekologicznej. Bezpłatnie dostępne będą również ulotki o tematyce ekologicznej oraz poradnik „Dobre praktyki produkcji energii cieplnej dla indywidualnego i komunalnego ogrzewnictwa. Paliwa stałe.”


Obradom przewodniczy dr hab. Andrzej Misiołek

10.00 Otwarcie konferencji. Występ laureata III Przedszkolnego Festiwalu
Ekologicznego

10.10 Wystąpienie Gości Honorowych

10.20 Jakość wody dostarczanej do picia w regionie śląskim - dr hab. inż. Waldemar Sawiniak - prof. nzw. w Politechnice Śl., Dyrektor Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śl.

10.50 Ochrona wód powierzchniowych poprzez racjonalne korzystanie z zasobów wodnych - dr inż. Dorota Sąkol, Południowy Koncern Energetyczny S.A. Elektrownia „Łagisza”

11.15 Biologiczne metody oceny stanu ekologicznego środowisk wodnych. - dr Mariola Krodkiewska, Zakład Hydrobiologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

11.40 US - co to jest? czyli: wieloaspektowość procesu UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA w opracowaniu planów gospodarowania wodami"-Ksenia Starzec-Wiśniewska Kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej RZGW Gliwice

12.05 O stawach i stawikach - antropogeniczne pojezierze w Radzionkowie - Agata Koptyńska, Michał Gwóźdź, Stowarzyszenie "Zielona Ziemia"

12.25 Wręczenie nagród LIDERA ROKU dla laureatów Programu „Moje czyste miasto”. Pamiątkowe zdjęcie uczestników

12.40 Zakończenie Konferencji . Spotkanie w kuluarach. Poczęstunek

Stowarzyszenie „Zielona Ziemia” dziękuję dr Tomaszowi Kipce za udostępienie swojego plakatu jako logo konferencji.


 Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii Zielona Ziemia zaprasza do udziału w otwartej konferencji ekologicznej „Szukamy rady na odpady”, która odbędzie się 15 maja 2008r. o godz. 10.00 w C.K. „Karolinka” w Radzionkowie.
Program konferencji kierujemy do mieszkańców powiatu tarnogórskiego, piekarskiego i bytomskiego, przedstawicieli biznesu, samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych, a w szczególności do młodzieży. Tegoroczna konferencja ekologiczna poświecona jest problemom gospodarki wodnej; poszanowaniu, wykorzystywaniu i ochronie zasobów wodnych oraz kształtowaniu postawy świadomego konsumenta w tym zakresie. Konferencji towarzyszyć będą Targi Przedsiębiorczości, na które zapraszamy wszystkich oferujących technologie przyjazne środowisku, urządzenia lub usługi dla domu, Wystawa Plakatu Ekologicznego oraz wydanie biuletynu.
Udział w konferencji dla uczestników jest bezpłatny.

Zgłoszenia na konferencję:

Warunkiem udziału zorganizowanych grup młodzieży szkolnej jest przesłanie wypełnionego formularza faksem,
telefonicznie pod nr. 0 32 286- 62- 77
lub emailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozostali chętni do udziału w konferencji nie mają obowiązku przesłania formularza, mogą jednak zgłosić swoje uczestnictwo telefonicznie pod nr 0 32 286- 62- 77
lub emailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w panelu dyskusyjnym
oraz targach przedsiębiorczości: tel. 0 32 286 62 77

Kontakt dla osób zainteresowanych umieszczeniem ogłoszeń i reklam
w biuletynie konferencji: tel. 0 604 633 665, 600 243 782

Formularz zgłoszenia udziału zorganizowanej grupy młodzieży szkolnej w konferencji możesz pobrać tutaj
Formularz zgłoszenia udziału w targach możesz pobrać tutaj