Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Festiwal 2008

 W myśl zasady „Czego się Jaś nie nauczył, Jan nie będzie umiał” maluchy z przedszkoli poznają zasady ochrony najbliższego środowiska. Aktywnie uczestniczą w konkursach, przeglądach i akcjach ekologicznych. Nową formą edukacji proekologicznej najmłodszych stał się Przedszkolny Festiwal Ekologiczny powstały w 2006 roku z inicjatywy Teresy Bryś – Szczygieł i Marii Wyrwoł ze Stowarzyszenia „Zielona Ziemia”. Na początku maja przedszkolaki prezentują się na scenie „Karolinki”. Na widowni zasiadły dzieci w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym wraz z rodzicami i opiekunami. Dzieci prezentowały się aktorskie umiejetności na a także talenty plastyczne w wykonanych pracach o tematyce plastycznej. Do prac jury festiwalu zaproszono profesjonalistów - st. wizytator KO Danutę Kałążny – przewodnicząca jury, Teresę Bryś–Szczygieł – prezesa Stowarzyszenia „Zielona Ziemia”, Krystynę Proć – doradcę metodycznego z Piekar Śląskich, Pelagię Wińczycką – doradcę metodycznego z Tarnowskich Gór, Barbarę Kominek – doradcę metodycznego z Bytomia oraz Weronikę Sitarz - wicedyrektora gimnazjum w Radzionkowie. Dopełnieniem świetnej zabawy jest pan Łukasz Sałajczyk, który jako „Wesoły Gucio” wspaniale bawił publiczność,ale również dyskretnie wspierał małych artystów. Uczestnicy festiwalu mogli z bliska zobaczyć specjalistyczny samochód do odbioru odpadów komunalnych.Dzięki hojności sponsorów, każde dziecko zostało obdarowane czymś słodkim a dzieci występujące na scenie otrzymały atrakcyjne upominki i poczęstunek.

Czytaj więcej: Relacja z III Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego

  1. Teresa Bryś-Szczygieł - Prezes Stowarzyszenia "Zielona Ziemia"
  2. Maria Wyrwoł - Kierownik Zespołu Metodycznego Stowarzyszenia
  3. Maria Bączkowicz -Sekretarz Stowarzyszenia
  4. Barbara Bochnia - Dyrektorka Przedszkola nr 2 w Radzionkowie
  5. Ilona Tomczyk - Dyrektorka Przedszkola nr 3 w Radzionkowie
  6. Anna Gajkiewicz - Dyrektorka Przedszkola nr 4 w Radzionkowie

Honorowy patronat:
Burmistrz Miasta Radzionków
Gabriel Tobor


Miejsce: C.K. „Karolinka”, Radzionków, ul. Jana Pawła II
Termin: 8 maja 2008 roku, godzina 9.00

Celem festiwalu jest:
• Uwrażliwianie dzieci na problematykę ekologiczną poprzez śpiew, taniec i wesołą zabawę oraz twórczość plastyczną.
• Kształtowanie postaw przyjaznych środowisku.
• Rozbudzanie potrzeby działania na rzecz powstrzymywania degradacji przyrody.

Zasady regulaminowe:
1. Uczestnikiem Festiwalu może zostać każde przedszkole (grupa).
2. Uczestnicy prezentują się w dwóch kategoriach:
• występ artystyczny w formie dowolnej (słownej, muzycznej, wokalnej, tanecznej)
• praca techniczna (przestrzenna) o tematyce ekologicznej (technika wykonania oraz format pracy dowolny).
3. Każde przedszkole prezentuje się tylko raz w obu kategoriach.
4. Prezentacja na scenie nie przekracza 10 minut.
5. Wykonawcy zapewniają sobie własny akompaniament.
6. Zgłoszenia na karcie uczestnictwa należy dokonać do dnia 12 kwietnia 2008 roku w Przedszkolu Nr 4 w Radzionkowie tel./fax. 032 286 62 55
7. Prace należy złożyć w C.K. Karolinka w dniu 6 maja 2008r. w godz. 10.00-13.00
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wcześniejszego zakończenia zapisów ze względów organizacyjnych

Zasady oceniania i nagrody:
1. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie:
• w kategorii występ: dobór repertuaru i ogólny wyraz artystyczny
• w kategorii prezentacja techniczna : treść przesłania ekologicznego i wykonanie.
2. Organizatorzy przewidują nagrody dla każdego uczestnika, opiekuna i placówki.
3. Laureat Festiwalu wystąpi na Konferencji Ekologicznej „Szukamy rady na odpady. Radzionków 2008”, która odbędzie się w C. K „Karolinka” 15 maja 2007 roku o godzinie 10.00.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Festiwalu wszelkich informacji udzielają:
1. Teresa Bryś-Szczygieł tel./fax. 032 286 62 77
2. Anna Gajkiewicz tel./fax. 032 286 62 55
3. Maria Wyrwoł tel. kom. 880 387 965

Karta uczestnictwa do pobrania tutaj.