Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Konferencje 2007
Biuletyn konferencji "Energia w domu" zawierający referaty i artykuły związane z tematyką konferencji w formacie PDF (3MB) dostępny jest tutaj.

W przypadku wolnego łącza najlepiej zapisac plik na dysku komputera (kliknij prawym myszy na link pobierz i zapisz plik na dysku)
Za nami już IV Otwarta Konferencja Ekologiczna, która odbyła się 17 maja 2007r. w C.K. „Karolinka” pod hasłem „Energia w domu”. Tegoroczna konferencja poświecona była problemom poszanowania energii oraz najlepszym dostępnym technikom wytwarzania i oszczędzania energii. Konferencji towarzyszyły: wydanie okolicznościowego biuletynu oraz Targi Przedsiębiorczości, na które swe produkty wystawiali producenci ekologicznych kotłów na paliwa tradycyjne i alternatywne. Zdjęcia z konferencji można obejrzęć tutaj.
mgr inż. Mariusz Bogacki - energetyk, audytor energetyczny. Urodzony 10 października 1978 r. w Tarnowskich Górach. Absolwent Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Śląskiej w Gliwicach o specjalizacji Czyste Technologie Energetyczne. Od 2003 roku zatrudniony w Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii na stanowisku Specjalisty.
Głównym obszarem jego działania są audytu energetyczne w budynkach, analizy techniczno-ekonomiczne projektów wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz promocja i prowadzenie szkoleń w zakresie efektywności energetycznej, w tym odnawialnych źródeł energii.
Zajmuje się także opracowywaniem „Projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” oraz jest współautorem „Programów ograniczenia niskiej emisji. Zajmuje się również zarządzaniem energią w budynkach użyteczności publicznej. Jest także współautorem poradników: „Jak zarządzać energią i środowiskiem
w budynkach użyteczności publicznej” oraz „Odnawialne Źródła Energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.”, a także serwisu internetowego www.oze.info.pl.
W swoim dorobku ma kilkadziesiąt wykonanych audytów energetycznych oraz liczne opracowania związane z zarządzaniem energią i poprawą jakości powietrza
w samorządach terytorialnych. Jest także polskim koordynatorem europejskiego projektu COOLREGION w ramach programu Intelligent Energy Europe.
Ponadto zajmuje się tłumaczeniem oraz promocją darmowego pakietu narzędzi RETScreen® International do wykonywania analiz techniczno-ekonomicznych projektów wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Zapraszamy do udziału w Otwartej Konferencji Ekologicznej „Energia w domu”, która odbędzie się 17 maja 2007r  o godz. 10.00 w C.K. „Karolinka” w Radzionkowie i jest częścią cyklicznych działań Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia” mających na celu popularyzowanie wiedzy ekologicznej.

Czytaj więcej: 17 maja 2007r - Konferencja Ekologiczna "Energia w domu"

mgr Irena Gatys – pracuje w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach od 2000 roku. Obecnie jest Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Studia wyższe ukończyła na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, kierunek chemia. Swoją wiedzę pogłębiła podczas studiów podyplomowych na Uniwersytecie Amsterdamskim w Amsterdamie, Holandia, gdzie uzyskałam dyplom Master of Environmental Management odpowiednik Master of Business Administration w zakresie zarządzania środowiskiem oraz kończąc w Gliwicach podyplomowe studia z zakresu czystszej produkcji, w ramach Polsko-Norweski Program Czystszej Produkcji uzyskała Certyfikat nr 4.42.74: Professional Development Certificate in Environmental Management and Cleaner Production in Industry (profesjonalny certyfikat zarządzania środowiskiem i czystszej produkcji w przemyśle). W obecnej pracy zawodowej wykorzystuje zdobyte doświadczenie podczas pracy w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Nie bez znaczenia jest również doświadczenie uzyskane w zakładzie przemysłowym na stanowisku specjalisty ds. ochrony środowiska. Jest autorką licznych opracowań i artykułów dotyczących zagadnień ochrony środowiska.

Oprócz tego wspólnie z mężem Romanem kolekcjonuje śląską porcelanę, wystawianą w muzeach całej Polski. Jest współautorką licznych artykułów na temat śląskiej porcelany opublikowanych w fachowej prasie: Art & Business, Gazeta Antykwaryczna. Na temat śląskiej porcelany wydała już trzy książki, ostatnia z nich nosi tytuł: Leksykon znaków firmowych śląskich fabryk porcelany 1820 – 1952.

Krystyna Kubica dr inż. Prezes Zarządu Okręgu Górnośląskiego Polskiego Klubu Ekologicznego, chemik, wieloletni dyrektor Zakład Fizykochemii i Energetycznego Przetwórstwa Paliw Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, aktualnie pracownik naukowo-badawczy Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Autor systemu badania i kryteriów energetyczno-ekologicznych atestacji paliw stałych i instalacji spalania paliw stałych (kotłów, pieców opalanych węglem, biomasą, itp.) na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”, dla indywidualnego i komunalnego ogrzewnictwa, nagrodzonego nagrodą „Zielone Czeki” przez WFOŚiGW w Katowicach w roku 1999, autor i kierownik wielu projektów naukowo-badawczych i badawczo-wdrożeniowych w dziedzinie fizykochemii i technologii energo-chemicznego wykorzystania węgla i węglopochodnych oraz biomasy ukierunkowanych na optymalizację procesową i ekologiczną (w tym programów redukcji niskiej emisji), finansowanych z programów KBN, WFOŚiGW, NFOŚiGW, PHARE, FIO, EC oraz przemysł. W latach 2003-2004 stypendysta IES JRC EC we Włoszech w dziedzinie produkcji czystej energii w instalacjach spalania małej mocy SCIs (50MWth). Członek organizacji i stowarzyszeń naukowych (Sekcja Spalania Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN, Polskiego towarzystwa Węglowego. Polskiej Izby Ekologii, Polskiego Towarzystwa Biomasy, Komitetów Technicznych PKN, SITPH), członek rady programowej INFORSEE oraz ekspert panelu spalanie UN-ECE TFEIP, członek Komitetu Monitorującego dla Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Polsce.

Tomasz Głogowski. Urodził się 30 grudnia 1974 roku w Tarnowskich Górach, gdzie nadal mieszka. Ukończył szkołę podstawową nr 9 oraz technikum elektroniczne w tym mieście. Studiował w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Filologicznym. W czasie studiów zorganizował pięć konferencji śląskoznawczych pracowników naukowych i studentów. Za "niekonwencjonalne odkrywanie Śląska wśród młodzieży akademickiej, wielość inicjatyw i konsekwencję poczynań", otrzymał prestiżową Nagrodę im. Wojciecha Korfantego przyznaną przez Związek Górnośląski.
Po uzyskaniu tytułu magistra filologii polskiej (praca Bikiniarstwo jako zjawisko społeczne i literackie. W kręgu Leopolda Tyrmanda), rozpoczął studia doktoranckie. W tym czasie prowadził zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Rybniku.
Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa uzyskał w roku 2003 broniąc dysertację Pismo "śląskiego Października". Tygodnik społeczno-kulturalny "Przemiany" (1956-1957). W roku 2002 został radnym Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. W tym czasie pracował w Akademii Polonijnej w Częstochowie. We wrześniu 2005 został wybrany posłem na Sejm RP z okręgu gliwickiego. Od 2003 roku jest Przewodniczącym Koła Tarnowskie Góry Platformy Obywatelskiej RP. W Sejmie pracuje w komisjach - Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji do spraw Kontroli Państwowej.
W lipcu 2006 został powołany w skład Rady Programowej Polskiego Radia S.A.

Biuro Poselskie Tomasza Głogowskiego
ul. Opolska 1
42-600 Tarnowskie Góry
tel/fax (032) 768 86 11; 768 84 90
kom. 0601 408 378
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.glogowski.net

Otwarta Konferencja Ekologiczna. Radzionków 2007

Honorowy patronat: 
  • dr Tomasz Głogowski, Poseł Ziemi Śląskiej na Sejm RP
  • Józef Korpak, Starosta Powiatu Tarnogórskiego
  • Gabriel Tobor, Burmistrz Miasta Radzionków

Patronat medialny:

     Biuletyn Ekologiczny, Głos Radzionkowski, Kurier Radzionkowski

Czytaj więcej: Program Konferencji Ekologicznej

Andrzej Misiołek ukończył studia na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 1985r., tam też uzyskał stopień naukowy doktora nauk chemicznych w 1992r. Pracował naukowo i dydaktycznie w Uniwersytecie Śląskim, Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu, Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach, Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Akademii Świętokrzyskiej Filii w Piotrkowie Trybunalskim oraz Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach gdzie prowadził wykłady, seminaria i konwersatoria. Pełnił funkcje prorektora a następnie rektora w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach, dyrektora ds. organizacji i rozwoju oraz kierownika Zakładu Ochrony Środowiska w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Obecnie pełni funkcję prodziekana w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Jest autorem lub redaktorem 7 książek oraz autorem lub współautorem ponad 50 publikacji naukowych. Wygłaszał referaty i komunikaty na licznych konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Jest członkiem redakcji kilku czasopism naukowych. Aktywnie działa w kilku towarzystwach naukowych krajowych i zagranicznych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarach chemii organicznej i chemii środowiska, dydaktyki chemii oraz filozofii nauki.