Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Akademia Edukacji Ekologicznej 2009/2010 Serdecznie zapraszamy na spotkanie Akademii Edukacji Ekologicznej, które odbędzie się 27 maja 2010 r. o godz. 18.00 w Radzionkowie

W programie:

18.00 „Nasz wpływ na jakość powietrza w województwie śląskim" wykład dr Krystyny Kubica

18.45 Wręczenie nagród Lidera Wiosny IV edycji Programu „Moje Czyste Miasto”

19.10 Wernisaż Wystawy Plakatu Ekologicznego „AIR SHOW”

Miejscem spotkania jest restauracja FIGARO w Radzionkowie, Plac Jana Pawła II. Organizatorem Akademii Edukacji Ekologicznej jest Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia”. Wstęp bezpłatny. Rezerwacja miejsc pod telefonem 032 289 49 42 po godz. 13.00. Dla nauczycieli przygotowaliśmy zaświadczenia o uczestnictwie.
 
Aby przeczytać o wpływie człowieka na jakość powietrza w województwie śląskim kliknij "Czytaj całość..."

Czytaj więcej: 27 maja 2010 r - Akademia Edukacji Ekologicznej

Krystyna Kubica ma ponad 38-letnie doświadczenie w dziedzinie badawczo-naukowej i informacyjno-edukacyjnej w zakresie badań procesów termochemicznej konwersji paliw stałych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu spalania węglowych paliw i biomasy w instalacjach małej mocy (SCIs) i jego oddziaływania na środowisku. Jako wieloletni dyrektor Zakładu Fizykochemii i Termicznej Przeróbki Paliw Stałych Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu oraz jako Prezes Zarządu OG PKE w latach 2002 -2008 aktywnie współdziałała z władzami samorządowymi Województwa Śląskiego na rzecz promowania czystego spalania paliw stałych w kotłach małej mocy oraz promowania czystych technologii wytwarzania energii dla sektora indywidualnego. Była członkiem Komitetu Sterującego Programu GEF dot. implementacji Konwencji Sztokholmskiej w Polsce. Aktualnie jest członkiem Komitetu Monitorującego dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu oraz Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W latach 2003/2004 była stypendystą Instytutu IES JRC Komisji Europejskiej w Isprze we Włoszech. Aktualnie jest pracownikiem naukowo-badawczym Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Za swoją działalność w dziedzinie szeroko pojętej ochrony środowiska w roku 2009 została nagrodzona nagrodą BENE MERITUS przez WFOŚiGW w Katowicach, w roku 1999 oraz nagrodą „Zielone Czeki” również WFOŚiGW w Katowicach za opracowanie i wdrożenie sytemu atestacji paliw stałych i urządzeń spalania małej mocy dla indywidualnego i komunalnego ogrzewnictwa a w 2005 roku Srebrnym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP.

Inicjator i długoletni prezes Fundacji na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”, autor koncepcji rozwiązywania konfliktu na linii przemysł- środowisko w zakresie oddziaływania metali ciężkich zwłaszcza ołowiu, autor licznych opracowań i wydawnictw edukacyjnych, Kawaler Orderu Uśmiechu.

Działalność Fundacji na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” której jest współzałożycielem i wieloletnim prezesem jest pan Mieczysław Dumieński obejmuje zintegrowany system monitoringu zdrowotnego dzieci, opiekę medyczną i wiele działań pomocowych profilaktyki zdrowotnej, pomoc doraźną oraz szeroki program edukacji ekologicznej i promocji zdrowia. Porównując wskaźniki prowadzonego przez Fundację od 1992 roku monitoringu, można być zadowolonym. Problem w dużym stopniu został opanowany, ale musimy pamiętać, że przez lata nie zniknie do końca. Wiele obszarów na Górnym Śląsku przez długie lata będzie jeszcze obciążone metalami ciężkimi, ze względu na kilkusetletnią eksploatację złóż - przetwarzanie kruszców srebra, ołowiu oraz cynku (od form prymitywnych do wielkoprzemysłowych). Fundacja jest obecna w Miasteczku Śląskim, Tarnowskich Górach i pozostałych gminach powiatu tarnogórskiego, ale również w Bytomiu, Piekarach Śląskich, Katowicach i innych miastach takich jak Zawiercie, w którym przed dziesięciu laty działania Fundacji przyczyniły się do ograniczenia zagrożeń spowodowanych przez ołów.

 Akademia Edukacji Ekologicznej serdecznie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 25 marca 2010 r. o godz. 18.00 w restauracji "Figaro" przy pl. Jana Pawła II w Radzionkowie.

W programie :

18.00 - wykład dr Leszka Drobka „Pestycydy - historia stosowania i dzień dzisiejszy"     

18.45 - wręczenie nagród Lidera Zimy Programu „Moje Czyste Miasto”

19.10 - część artystyczna

Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia”. Wstęp bezpłatny. Rezerwacja miejsc pod telefonem 032 289 49 42 po godz. 13.00. Dla nauczycieli przygotowaliśmy zaświadczenia o uczestnictwie. Kolejne spotkania Akademii: 20 maja 2010 r.

Kliknij "Czytaj całość..." aby dowiedzieć się czegoś o pestycydach

Czytaj więcej: 25 marca 2010 - Spotkanie Akademii Edukacji Ekologicznej

Leszek Drobek - dr nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, biegły z listy Wojewody Śląskiego nr 181 w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko, specjalista w zakresie monitoringu stanu środowiska naturalnego (powietrze, woda, gleba), ocen i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych, analizy ryzyka środowiskowego, autor bądź współautor ponad 50 publikacji opracowań w zakresie oceny stanu środowiska, oceny i możliwości zagospodarowania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, od 1992 roku Kierownik Zakładu Monitoringu Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

Czytaj więcej: Dr Leszek Drobek wykładowcą AEE

 Akademia Edukacji Ekologicznej rozpoczyna trzeci sezon spotkań. Zapraszamy wszystkich chętnych 21 stycznia 2010r. o godz. 18.00 do Restauracji Figaro w Radzionkowie przy Pl. Jana Pawła II.

Wykład inaugurujący na temat: "O wpływie działalności ludzi na globalne ocieplenie" wygłosi dr hab. Andrzej Misiołek. W części artystycznej wystąpi Chór Harfa.

Podczas spotkania będzie istniała możliwość wstąpienia w szeregi stowarzyszenia "Zielona Ziemia". Aby tego dokonać wystarczy przynieść ze sobą wypełnioną deklarację członkowską, dokonać wpłaty wpisowego (5zł) i rocznej składki członkowskiej (20zł). Osoby będące już członkami stowarzyszenia również będą mieli możliwość dokonania wpłaty składki.

Wstęp jest bezpłatny. Rezerwacja miejsc pod telefonem 032 289 49 42 po godz. 13.00. Dla nauczycieli i pozostałych chętnych osób przygotowaliśmy zaświadczenia o uczestnictwie. Do tej pory odbyło się 11 spotkań, w których uczestniczyło już ok. 1000 osób. Kolejne spotkania Akademii odbędą się 25 marca i 20 maja 2010 r.

Czytaj więcej: 21 stycznia 2010r - Inauguracja spotkań Akademii Edukacji Ekologicznej

 Andrzej Misiołek w 1985 r. ukończył studia na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1992 r. uzyskał stopień naukowy doktora chemii, a w 2007r. – stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych. Pracował naukowo i dydaktycznie w Uniwersytecie Śląskim, Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu, Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach, Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach oraz Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach gdzie prowadził wykłady, seminaria i konwersatoria. Pełnił funkcje prorektora a następnie rektora w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach, dyrektora ds. organizacji i rozwoju oraz kierownika Zakładu Ochrony Środowiska w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Obecnie pełni funkcję prodziekana w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach.

Czytaj więcej: Dr hab. Andrzej Misiołek wykładowcą AEE