Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Konferencje 2010

W dniu 10 czerwca o godz. 10.00 w Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie odbyła się  V Otwarta Konferencja Ekologiczna pt "Energia Przyszłości", będąca częścią programu  edukacji ekologicznej, podjętej przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii "Zielona Ziemia" i prowadzonego pod nazwą "Szukamy rady na odpady". Patronat nad konferencją objął Bogusław Śmigielski Marszałek Województwa Śląskiego, a cała kampania od 2006 roku odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta Radzionków Gabriela Tobora oraz Starosty Tarnogórskiego Józefa Korpaka i Prezydenta Miasta Bytom Piotra Koja.

Czytaj więcej: Relacja z konferencji "Energia Przyszłości"

Prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski - Kierownik Katedry Energetyki Jądrowej (dawn. od 1.01.1993 r. Zakładu Problemów Energetycznych), Wydział Energetyki i Paliw AGH. Działalność naukowa: Po początkowym okresie pracy w dziedzinie analizy aktywacyjnej neutronami 14 MeV i spektrometrii gamma zajmuje się energią jądrową przyszłości. Jego koncepcje na tym polu zaowocowały zaproszeniami staże w KFA Jülich i KfK Karlsruhe w latach 1977-1984, oraz w Uniwersytecie Tokijskim (1996). S. Taczanowski koncentruje się głównie na problemie cyklu paliwowego w przyszłościowych systemach energii jądrowej. Ponadto obejmuje swoimi zainteresowaniami interdyscyplinarny krąg zastosowań fizyki w zagadnieniach filozoficznych i środowiskowych.