Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Konferencje 2015


Człowiek jest częścią środowiska i powinien z nim pozostawać w harmonii...

 

Mówimy wtedy o dobrostanie lub dobrej jakości życia. Niestety, chociaż coraz więcej ludzi deklaruje postępowanie zgodne z szacunkiem dla przyrody i ogólniej środowiska, to jako społeczeństwo wyrządzamy mu szkody, często nieodwracalne. Rzeczywistość z jaką  mierzymy się obecnie to  problem zakłócenia równowagi ekologicznej na praktycznie wszystkich poziomach (powietrze, woda, pokarm, ziemia). Istotne więc stają się pytania jak to wpływa na naszą kondycję jako jednostki i jako gatunku.

13 maja  br. w C.K. Karolinka w Radzionkowie odbyła się Otwarta Konferencja Ekologiczna organizowana, już po raz dziesiąty, przez Stowarzyszenia Zielona Ziemia.
Tegoroczne hasło brzmiało „Człowiek, Środowisko, Jakość Życia”. Jej celem była identyfikacja zagrożeń cywilizacyjnych i próba diagnozy wpływu zmian zachodzących w środowisku na kondycję człowieka i jakość jego życia. Konferencja została objęta patronatem Senatora RP Andrzeja Misiołka, Burmistrza Miasta Radzionków Gabriela Tobora, Prezydenta Miasta Bytomia Damiana Bartyli, Starosty Tarnogórskiego Józefa Burdziaka. Wzięli w niej udział pan Senator RP Andrzej Misiołek, dr Gabriel Tobor Burmistrz Miasta Radzionków, Przewodniczący Rady Miasta Radzionków Dariusz Wysypoł, Członek Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Katowicach, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego Irena Gatys, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska z Radzionkowa Zuzanna Senkała, dyrektorka Zakładu Placówek Oświatowych Joanna Kwiecińska, Radny Miasta Ruda Śląska Sławomir Ochliński, Radny Miasta Radzionków Eugeniusz Marek, przedstawicielki urzędów  z Piekar Śląskich i Bytomia Tatiana Wigand  i Adrianna Giełzak oraz organizacji pozarządowych.
W ramach konferencji zorganizowano  wykłady, warsztaty, kiermasz oraz Wystawę Ekspo Zdrowie, na której można było uzyskać praktyczne wskazówki dotyczące ochrony zdrowia i prowadzenia zdrowego stylu życia, a także  zrobić bezpłatne badania. Zmierzyć ciśnienie, poziom cukru, określić wiek biologiczny, poziom tkanki tłuszczowej, zrobić test wysiłkowy itp.
Prelegentami konferencji byli prof. n. dr hab. Andrzej Misiołek Senator RP, który wygłosił wykład pt. „Badania naukowe jako determinanta tworzenia technologii przyjaznych środowisku” oraz dr Andrzej Boczarowski z wykładem multimedialnym pt. „Homo sapiens na granicy przetrwania”.
Nazwa „otwarta konferencja” oznacza, że mógł przyjść każdy zainteresowany tematem. Wykładów wysłuchało ponad 500 uczestników, głównie dzieci i młodzieży z Radzionkowa, Bytomia, Piekar Śląskich, Orzecha, Tarnowskich Gór, Rudy Śląskiej i Chorzowa. Zabrakło miejsc siedzących na sali widowiskowej, na balkonie i część młodzieży rozłożyła się w przejściach. Mimo, że wykłady nie były krótkie (wykład multimedialny trwał prawie 90 minut) na sali było pełne skupienie, a potem doktor Andrzej Boczarowski znalazł się w krzyżowym ogniu pytań: Skąd pojawił się człowiek?, Czym różnimy się od innych gatunków?, Co powoduje, że jesteśmy ludźmi?, Co się stanie jeżeli księżyc oddali się od Ziemi? ... To tylko niektóre  nich. Nie miał łatwo.
W dalszej części spotkania odbyły się warsztaty. Wszystkie w tym samym czasie i trzeba było zdecydować, czy wybrać  spotkanie z dr Piotrem Kardaszem „Żyj świadomie”, czy dr Moniką Zawartka-Czekaj, która wyjaśniała co to jest ekologia społeczna i do czego służą mapy problemów społecznych, a może „Szkołę taniego podróżowania” Michała Pieca, warsztat rękodzieła z recyklingu Marioli Urbaniak i Żanety Mońka z Bytomskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej, czy warsztat kulinarny z Maria Ożga finalistki drugiej edycji MasterChefa.

Konferencja to również okazja do podsumowania działań edukacyjnych Zielonej Ziemi i wręczenia nagród najlepszym. W jej trakcie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród za rok 2014/2015. Rozpoczęło ją przedstawienie dzieci z Przedszkola Nr 3 z Piekar Śląskich z Grupy Puchatka w inscenizacji „Zamieszanie na polanie”. Przedstawienie przygotowane przez Klaudię Szewczyk i Monikę Gacka  wygrało tegoroczny Przedszkolny Festiwal Ekologiczny, który odbył się 29 kwietnia również w C.K. Karolinka. Przedszkole zasadziło już pamiątkowe drzewo ufundowane przez państwa Małgorzatę i Piotra Cholewa z firmy „Drzewa formowane” z Radzionkowa, a nagrodę na scenie w postaci bonu podarunkowego Media Markt o wartości 600 zł odebrała pani dyrektor Grażyna Zioło. W kategorii najlepsza praca plastyczna wygrało Przedszkole Nr 4 „Bajka” z Radzionkowa. Bon o wartości 300 zł odebrała pani dyrektor Anna Gajkiewicz. Wręczono również  nagrody  Lidera Segregacji IX edycji Programu Moje Czyste Miasto. Nagrody otrzymali: Przedszkole Nr 3 z Radzionkowa, koordynatorka: Anna Skrzypulec, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzechu, koordynatorka: Danuta Gałęziok, Gimnazjum Nr 6 z Rudy Śląskiej, koordynatorka: Małgorzata Dziopa, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa z Bytomia, koordynatorka:  Wioletta Drygała. Laureaci otrzymali nagrody w postaci bonów podarunkowych o wartości 500 zł dla placówki z rąk Burmistrza Miasta Radzionków. Następnie  wręczono nagrody fundowane za działania na rzecz edukacji ekologicznej, promowanie właściwych postaw i budowanie świadomości ekologicznej dzieci. Prof. Andrzej Misiołek wręczył nagrodę Senatora Rzeczpospolitej Polskiej dla Joanny Markusik z Szkoły Podstawowej Nr 3 z Bytomia oraz przekazał nagrodę ufundowaną przez Rektora GWSH w Katowicach prof. Krzysztofa Szaflarskiego Joannie Stawickiej dyrektorce Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi EJBISI w Rudzie Śląskiej. Nagroda Prezesa Stowarzyszenia „Zielona Ziemia” Teresy Bryś-Szczygieł  trafiła do rąk pana Jacka Groja.
Gratuluję wszystkim laureatom, ale również serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom i wolontariuszom za wielki wkład pracy i serce wkładane w to, aby nowe,  rosnące pokolenie zostało wychowane w duchu szacunku do środowiska i miejsca, w którym żyją.

Konferencja jest częścią cyklicznego programu edukacyjnego „Szukamy rady na odpady”, który ma na celu popularyzację wiedzy ekologicznej i promuje pożądane postawy względem środowiska. Jest on prowadzony przez Stowarzyszenie Zielona Ziemia od 2006 r. W jego ramach organizujemy corocznie Przedszkolny Festiwal Ekologiczny, konferencje, wystawy, Program Moje Czyste Miasto, spotkania Akademii Edukacji Ekologicznej oraz szkolenia i warsztaty. Wzięło w nim udział już ponad. 60 tys. uczestników, przede wszystkim dzieci i młodzieży. Za to wspaniałe osiągnięcie chciałam bardzo serdecznie podziękować zarządowi, członkom i sympatykom Stowarzyszenia Zielona Ziemia oraz wszystkim, którzy nas wsparli.

Partnerami i mecenasami tegorocznej konferencji byli:
UM Radzionków, UM w Bytomiu, Starostwo Powiatowe, C.K. Karolinka, Firma Van Gansewinkel z Rudy Śląskiej, Firma TanQuid z Radzionkowa, Restauracja Figaro z Radzionkowa, Gospodarstwo Rolne Bartłomieja Pliczko z Wożnik, Małgorzata i Piotr Cholewa z Firmy Drzewa Formowane z Radzionkowa, Michał Mazur z firmy Mazur z Radzionkowa.

Wszystkim bardzo, bardzo dziękuję.
Teresa Bryś-Szczygieł

Zdjęcia z tegorocznej X Otwartej Konferencji Ekologicznej dostępne są w naszej galerii.

Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii Zielona Ziemia zaprasza do udziału w otwartej konferencji ekologicznej, która odbędzie się 13 maja 2015 r. o godz. 9.00 w Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie pod hasłem „Człowiek, środowisko, jakość życia”.

Celem konferencji jest identyfikacja zagrożeń cywilizacyjnych, próba diagnozy wpływu zmian zachodzących w środowisku na kondycję człowieka i jakość jego życia oraz promocja zdrowego stylu życia.
Konferencja składa się z części wykładowej dla wszystkich uczestników oraz warsztatów, w których udział  każdy uczestnik wybiera według swoich zainteresowań.
Program konferencji kierujemy do mieszkańców naszego regionu, przedstawicieli  samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych, a w szczególności do zorganizowanych grup młodzieży szkolnej.
Konferencji towarzyszyć będą Targi Edukacji i Przedsiębiorczości oraz WYSTAWA EXPO ZDROWIE, na której będzie można uzyskać praktyczne wskazówki dotyczące kształtowania właściwych nawyków zdrowotnych oraz dokonać bezpłatnych badań ciśnienia, poziomu cukru, tkanki tłuszczowej, wieku biologicznego itp.(rejestracja na badania w dniu imprezy).
Udział w konferencji dla uczestników jest bezpłatny.

Zapraszamy koła naukowe, szkoły i inne placówki oświatowe oraz instytucje do pokazania swojej pracy na targach i oferujemy możliwość umieszczenia informacji w  biuletynie pokonferencyjnym lub  przekazania materiałów uczestnikom konferencji.

PROGRAM KONFERENCJI

9.00 - 9.15 Występ Laureata X Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego
9.15 - 9.30 Podsumowanie działań edukacyjnych roku 2014/2015 Gala wręczenia nagród

WYKŁADY (Sala Widowiskowa, C.K. Karolinka)

9.30 - 9.45 Badania naukowe jako determinanta tworzenia technologii przyjaznych środowisku - dr hab. Andrzej Misiołek, Senator RP
Dr hab. Andrzej Misiołek pracuje na stanowisku profesora w dwóch górnośląskich uczelniach: na Wydziale Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach oraz  na Wydziale Zarządzania w Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Prowadzi tam wykłady i seminaria z chemii, chemii środowiska, ekologii oraz zagrożeń środowiskowych i cywilizacyjnych. Jest autorem i redaktorem lub współredaktorem wielu książek i publikacji naukowych. W roku 2011 powołany przez Prezydenta RP na kolejną kadencję do Narodowej Rady Ekologicznej. Od roku 2007 jest senatorem RP i członkiem senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, od 2011 roku pełni funkcję przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Senatu RP.
Wielkie migracje ludności do miast i ośrodków przemysłowych oraz przyrost ludności świata, urbanizacja, produkcja i dostarczanie energii, żywności i wody, szybkie zużywanie surowców naturalnych i paliw kopalnych, gwałtownie rosnące ilości różnego rodzaju odpadów, dewastacja i skażenie środowiska przyrodniczego, to tylko wybrane problemy, z obszernego ich wykazu, które powstały i rozwijały się wraz z postępem cywilizacyjnym. Wymagają one pilnego rozwiązania jeżeli chcemy bezpiecznie żyć na Ziemi i w długiej perspektywie korzystać z jej zasobów.
Uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju w działalności przemysłowej należy mieć na uwadze dalekosiężne skutki tej działalności i stosować się do zasad tzw. etyki środowiska, szanując środowisko przyrodnicze i dbając o jego stan. Przejawia się to przez stosowanie, w działalności przemysłowej, procesów technologicznych o minimalnym negatywnym oddziaływaniu na przyrodę i zapewniających bezpieczeństwo pracownikom. Wymaga to niejednokrotnie dokonywania zmian ingerujących w proces technologiczny w taki sposób, by nie powstawały niebezpieczne odpady i zużywane było jak najmniej energii, czyli realizowane są zasady ekologicznego przemysłu poprzez tzw. czystą produkcję.

9.45 - 11.15 Homo sapiens na granicy przetrwania - wykład multimedialny - dr Andrzej Boczarowski, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
Dr Andrzej Boczarowski na stałe związany jest z Uniwersytetem Śląskim oraz Stowarzyszeniem Delta. Z zawodu paleontolog, geolog, muzeolog, grafik i informatyk programista. Łącząc te wszystkie umiejętności, profesjonalnie zajmuje się trójwymiarowymi rekonstrukcjami kopalnych organizmów i ich środowisk naturalnych na potrzeby wydawnictw, filmu, telewizji, muzeów i parków tematycznych. Jako nauczyciel z powołania efekt swoich prac chętnie przedstawia w formie prezentacji multimedialnych. W jego wykładach bierze udział po kilka tysięcy słuchaczy miesięcznie. Obejmują one ewolucję materii od powstania Wszechświata do pojawienia się człowieka. Na naszej konferencji zaprezentuje wykład multimedialny Homo Sapiens na granicy przetrwania.

WARSZTATY (11.30 - 13.00)

1) Żyj świadomie - dr Piotr Kardasz - sala zielona C.K. Karolinka
Dr Piotr Kardasz - doktor nauk przyrodniczych - ekolog, pedagog, architekt krajobrazu. Autor popularnych programów przyrodniczych w TV i Radio, publicysta, autor filmów i szeregu książek popularyzujących przyrodę i zdrowy styl życia. Nagrodzony złotym medalem na Eureka 2003 w Brukseli za ekologiczną technologię Izoling. Ponadto działacz samorządowy zaangażowany w ochronę dziedzictwa przyrody i promocję sportu dla zdrowia.

 

 


2)
Warsztat kulinarny - Maria Ożga - Restauracja FIGARO
Maria Ożga ma 37 lat i mieszka w Tarnowskich Górach. Finalistka drugiej edycji znanego programu kulinarnego MasterChef . Z wykształcenia jest księgową, prowadzi biuro konsultingowo-księgowe. Pasje do gotowania odziedziczyła po ojcu, który mistrzowsko władał nożem i patelnią. Pierwszą potrawą, jaką przygotowała była jajecznica na maśle, wtedy też rozpoczęła się jej wielka fascynacja sztuką gotowania Od 1 kwietnia jest gospodynią restauracji Kryształowa w Katowicach. Jest ambasadorem śląska i śląskiej tradycji kulinarnej. Ma swój program kulinarny na antenie TVS, a w tej kadencji została radną powiatu tarnogórskiego.

3) Szkoła taniego podróżowania - Michał Piec - sala widowiskowa C.K. Karolinka
Michał Piec (www.michalpiec.pl) - pieszo, rowerem, autostopem i tanimi liniami lotniczymi odwiedził łącznie prawie 60 krajów świata. W podróży przede wszystkim ceni sobie niezależność. Jego wyprawy czasem mają charakter pielgrzymkowy, a zawsze ultraniskobudżetowy. Lubi łączyć autostop z rowerem, a także nocować bez namiotu. Prawie zawsze jest w podróży, a krótkie okresy pobytu w Piekarach Śląskich wykorzystuje na spotkania z ludźmi i poszukiwanie nowych wyzwań.

4)
Ze starego nowe - rękodzieło z recyklingu - Mariola Urbaniak i Żaneta Mońka - sala baletowa C.K. Karolinka
„Ze starego nowe” to ciekawa propozycja dla kreatywnych. Panie Mariola Urbaniak i Żaneta Mońka, instruktorki terapii zajęciowej  Warsztatu Terapii Zajęciowej Bytomskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej nauczą wykonywać niepowtarzalne przedmioty, ozdoby i biżuterię z tego co każdy ma pod ręką. Po tych warsztatach inaczej spojrzycie na swoje śmieci.
Warsztat promuje  ideę recyklingu, czyli powtórnego przetworzenia substancji lub materiałów zawartych w odpadach, a także upcyklingu, przywrócenia rzeczy światu poprzez ich ponowne wykorzystanie i nadanie im nowej jakości, nowego znaczenia5)
Ekologia społeczna - mapa problemów społecznych - dr Monika Zawartka-Czekaj - świetlica C.K. Karolinka
Dr Monika Zawartka-Czekaj  warsztat w ramach otwartej konferencji ekologicznej CZŁOWIEK, ŚRODOWISKO-JAKOŚĆ ŻYCIA będzie dotyczył szeroko rozumianych zjawisk i problemów społecznych, które dotykają współczesnych ludzi. Będzie opierał się o badania przeprowadzone w Tarnowskich Górach. W ramach warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość stworzyć własne mapy problemów społecznych w oparciu o zaprezentowany materiał. Celem prezentowanych badań jest dogłębne poznanie określonej rzeczywistości społecznej, aby móc wprowadzać w niej efektywne zmiany. Zmiany, które będą pomagały i prowadziły do lepszego funkcjonowania ludzi, a tym samym lepszej jakości życia.

 

WYSTAWA EXPO ZDROWIE (możliwość wykonania bezpłatnych badań! Rejestracja w dniu imprezy)

Trudno przecenić znaczenie profilaktyki zdrowotnej. W środę 13 maja br. o godz. 9.00 uruchamiamy stoiska Wystawy Expo Zdrowie. Dla wszystkich chętnych, nie tylko uczestników konferencji, praktyczne wskazówki dotyczące ochrony zdrowia i prowadzenia zdrowego stylu życia, a także możliwość zrobienia bezpłatnych badań. Konsultanci zmierzą ciśnienie, poziom cukru ( tylko osoby pełnoletnie lub za zgodą rodzica), określą wiek biologiczny, poziom tkanki tłuszczowej, zrobią test wysiłkowy itp. Zrób coś dla siebie i przyjdź do C. K. Karolinka w Radzionkowie.

 

TARGI EDUKACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Do pobrania: