Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Festiwal 2010

 6 maja br o godz. 9.00 w C. K. "Karolinka w Radzionkowie odbył się V Przedszkolny Festiwal Ekologiczny Stowarzyszenia "Zielona Ziemia" nad którym  patronat objął Gabriel Tobor Burmistrz Miasta Radzionków oraz Józef Korpak Starosta Tarnogórski i Piotr Koj Prezydent Miasta Bytomia. Hasło tegorocznego spotkania małych ekologów brzmiało "Przyroda sama nie da sobie rady, gdy dominują odpady". Przedszkolaki z powiatu tarnogórskiego, Bytomia i Piekar Śląskich przygotowały prace plastyczno- techniczne oraz prezentacje sceniczne. Śpiewały piosenki, recytowały i tańczyły przekonując, że trzeba segregować odpady, dbać o środowisko i zwierzęta. 

Czytaj więcej: Relacja z V Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego

REGULAMIN V PRZEDSZKOLNEGO FESTIWALU EKOLOGICZNEGO „PRZYRODA SAMA NIE DA RADY, GDY DOMINUJĄ ODPADY”

Miejsce: C.K. „Karolinka”, Radzionków, pl. Jana Pawła II
Termin: 6 maj 2010 roku, godzina 9.00

Formularz zgłoszeniowy

 
Celem festiwalu jest:
 • Uwrażliwianie dzieci na problematykę ekologiczną poprzez śpiew, taniec i wesołą zabawę oraz twórczość plastyczną.
 • Kształtowanie postaw przyjaznych środowisku.
Zasady regulaminowe:
1. Uczestnikiem Festiwalu może zostać każde przedszkole (grupa).
2. Uczestnicy prezentują się w dwóch kategoriach:
 • występ artystyczny w formie dowolnej (słownej, muzycznej, wokalnej, tanecznej),
 • praca plastyczno – techniczna o tematyce ekologicznej (technika wykonania oraz format pracy dowolny).
3. Każde przedszkole prezentuje się tylko raz w obu kategoriach.
4. Prezentacja na scenie nie przekracza 10 minut.
5. Wykonawcy zapewniają sobie własny akompaniament.
6. Zgłoszenia na karcie uczestnictwa należy dokonać do dnia 19 marca 2010 roku w Przedszkolu Nr 4 w Radzionkowie tel./fax. 032 286 62 55
7. Prace należy złożyć w C.K. Karolinka w dniu 5 maja 2010r. w godz. 10.00-11.00
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wcześniejszego zakończenia zapisów ze względów organizacyjnych
 
Zasady oceniania i nagrody:
1. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie:
a) w kategorii występ:
 • zgodność repertuaru z myślą przewodnią festiwalu,
 • ogólny wyraz artystyczny,
b) w kategorii prezentacja plastyczno – techniczna:
 • treść przesłania ekologicznego zgodnego z myślą przewodnią festiwal,
 • pomysłowość i wykonanie.
2. Organizatorzy przewidują: upominek dla każdego dziecka, dyplomy i zestawy roślin dla placówki, certyfikaty dla nauczycieli.
Zwycięzcy
 • w kategorii występ sceniczny – nagroda o wartości 500zł
 • w kategorii praca plastyczno-techniczna – nagroda o wartości 250zł

3. Laureat Festiwalu wystąpi na Konferencji Ekologicznej „Szukamy rady na odpady. Radzionków 2010”, która odbędzie się w C. K „Karolinka” 10 czerwca 2010 roku godz.10.00.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Festiwalu wszelkich informacji udzielają:
1. Teresa Bryś-Szczygieł tel./fax. 032 286 62 77

2. Anna Gajkiewicz tel./fax. 032 286 62 55

 Regulamin można ściągnąć tutaj

Zgłoszenie można ściągnąć tutaj

 

 1. Teresa Bryś-Szczygieł - Prezes Stowarzyszenia "Zielona Ziemia"
 2. Maria Wyrwoł - Kierownik Zespołu Metodycznego Stowarzyszenia
 3. Maria Bączkowicz -Sekretarz Stowarzyszenia
 4. Barbara Bochnia - Dyrektorka Przedszkola nr 2 w Radzionkowie
 5. Ilona Tomczyk - Dyrektorka Przedszkola nr 3 w Radzionkowie
 6. Anna Gajkiewicz - Dyrektorka Przedszkola nr 4 w Radzionkowie