Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

 Zagrożenia środowiskowe spowodowane metalami ciężkimi to ciągle aktualny problem na całym Górnym Śląsku. Dlatego najbliższe spotkanie Akademii Edukacji Ekologicznej organizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia” zostanie poświęcone temu zagadnieniu. Wykład nt. „Narażenie środowiskowe dzieci na ołów na terenie Górnego Śląska" wygłosi Prezes Fundacji na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” mgr inż. Mieczysław Dumieński. W czasie spotkania zostanie także podsumowany pierwszy etap III edycji Programu Moje Czyste Miasto i wręczone nagrody LIDERA SEGREGACJI JESIENI 2008 a w części artystycznej wystąpi piekarski zespół Trio AVANTI łączący muzykę klasyczną z humorem.

Na spotkanie zapraszamy 22 stycznia 2009r. do Restauracji Figaro w Radzionkowie o godz. 18.00.

Wstęp na spotkanie Akademii wolny. Dla nauczycieli-koordynatorów Programu "Moje Czyste Miasto" oraz osób chętnych przygotowano zaświadczenia o uczestnictwie w wykładzie. Zapraszamy.

Tezy wykładu po kliknięciu w "Czytaj całośc..."

mgr inż. Mieczysław Dumieński – Inicjator i długoletni prezes Fundacji na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”, autor koncepcji rozwiązywania konfliktu na linii przemysł- środowisko w zakresie oddziaływania metali ciężkich zwłaszcza ołowiu, autor licznych opracowań i wydawnictw edukacyjnych, Kawaler Orderu Uśmiechu.

Działalność Fundacji na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” której jest współzałożycielem i wieloletnim prezesem jest pan Mieczysław Dumieński obejmuje zintegrowany system monitoringu zdrowotnego dzieci, opiekę medyczną i wiele działań pomocowych profilaktyki zdrowotnej, pomoc doraźną oraz szeroki program edukacji ekologicznej i promocji zdrowia. Porównując wskaźniki prowadzonego przez Fundację od 1992 roku monitoringu, można być zadowolonym. Problem w dużym stopniu został opanowany, ale musimy pamiętać, że przez lata nie zniknie do końca. Wiele obszarów na Górnym Śląsku przez długie lata będzie jeszcze obciążone metalami ciężkimi, ze względu na kilkusetletnią eksploatację złóż - przetwarzanie kruszców srebra, ołowiu oraz cynku (od form prymitywnych do wielkoprzemysłowych). Fundacja jest obecna w Miasteczku Śląskim, Tarnowskich Górach i pozostałych gminach powiatu tarnogórskiego, ale również w Bytomiu, Piekarach Śląskich, Katowicach i innych miastach takich jak Zawiercie, w którym przed dziesięciu laty działania Fundacji przyczyniły się do ograniczenia zagrożeń spowodowanych przez ołów.

Tezy wykładu:

1. Co wiemy nt. toksyczności ołowiu? Podstawowe wyznaczniki narażenia.
2. Szczególne narażenie dzieci: skutki zdrowotne, skutki społeczne.
3. Istota i skala problemu wczoraj i dziś, ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji górnośląskiej – podstawowe przyczyny powodowania zatruć ołowiem u dzieci.
4. Uwarunkowania środowiskowe i socjospołeczne w powodowaniu zatruć ołowiem.
5. Zasady profilaktyki:
- prewencja pierwotna (zdrowy styl życia),
- system pomocy medycznej,
- działania indywidualne i zbiorowe na rzecz profilaktyki zdrowotnej,
- działania pomocowe zmniejszające narażenie dzieci w środowisku.
6. Zastosowanie w praktyce programów analitycznych zdrowia środowiskowego -  
prezentacja wyników z badań analitycznych dzieci.
7. Zdrowie środowiskowe w UE.
8. Realne systemy pomocowe w profilaktyce zdrowotnej dzieci.