Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

 Urodził się w 1 października 1932 r. w podkrakowskich Bronowicach. Ukończył studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorat obronił w 1970 r. Autor prac i artykułów naukowych z dziedziny florystyki i ochrony przyrody. Publikował m.in. na łamach "Wszechświata", "Poznaj Swój Świat", "Przyrody Polskiej "Chrońmy Przyrodę Ojczystą” i innych. Jest wielkim propagatorem idei ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Jako nauczyciel biologii w 1957 założył w Bytomiu oddział Ligi Ochrony Przyrody i po dziś dzień jest jego prezesem. Członkowie tego oddziału, obecnie w liczbie ponad 10.000, czynnie uczestniczą w ochronie lokalnego środowiska. Namacalnymi dowodami prężnej działalności bytomskiego LOP-u są m.in. arboreta (ogrody dendrologiczne z drzewami z różnych stron świata) przy 36 szkołach. Działalność Ligi to także organizacja wycieczek do parków narodowych, odczytów na temat ochrony przyrody, czynny udział w kształtowaniu środowiska naszego regionu. Dr Leopold Kobierski odznaczony został Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Na podstawie wywiadu zamieszczonego na http://www.przyrodapolska.pl/luty05/lop.htm