Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

PROGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH na rok szkolny 2006/2007

Organizator : Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia”
 

Medialny patronat: Głos Radzionkowski

Partnerzy:

 • Miejski Ośrodek Oświaty i Sportu w Radzionkowie
 • Urząd Miasta Radzionków
 • Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tarnowskich Górach
 • Ekologiczne Systemy Transportu Aglomeracji Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej
 • REBA Organizacja Odzysku SA

Cele:

 • Wprowadzenie segregacji odpadów na terenie placówek oświatowych
 • Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców , w tym uczniów szkół
  i przedszkoli na terenie Radzionkowa Kształtowanie nawyków segregowania odpadów u źródła
 • Zwiększenie ilości punktów z pojemnikami na surowce wtórne na terenie miasta
 • Wzmocnienie pozytywnych zachowań  

Regulamin współzawodnictwa:

Do programu może przystąpić każda placówka oświatowa

Należy wypełnić zgłoszenie i nadesłać na adres stowarzyszenia

Po otrzymaniu zgłoszenia firmy partnerskie dostarczą pojemniki na odpady:

 • butelki PET, makulatura – firma ESTA SP. z o.o.
 • baterie – firma REBA Organizacja Odzysku SA

Firmy odbierają  zebrane  odpady bezpłatnie, własnym transportem  po zgłoszeniu telefonicznym. Za każdy zebrany kilogram odpadów szkoła otrzyma wynagrodzenie.

Cena za zebrane odpady:

 • butelki PET  - 585zł/tona
 • makulatura  - 54 zł/tona

Należność za zebrane odpady wypłacana zostanie  po zapełnieniu pojemników na podstawie wystawionej noty księgowej .

Za zebrane baterie firma REBA Organizacja Odzysku SA przewiduje nagrody rzeczowe zgodnie z regulaminem programu firmy  Placówki oświatowe, które zgłoszą się do Programu otrzymają katalog nagród, z którego mogą wybierać nagrody o odpowiedniej wartości punktowej.

                   1 kg oddanych baterii = 1 punkt konkursowy.

Uczestnicy rywalizują o miano LIDERA SEGREGACJI MIESIĄCA oraz LIDERA SEGREGACJI ROKU w dwóch kategoriach:

 • najlepsze przedszkole,
 • najlepsza szkoła/placówka

Tytuł LIDERA SEGREGACJI ROKU 2007 uzyska placówka, która w swej kategorii otrzyma najwięcej tytułów LIDERA SEGREGACJI MIESIĄCA

Wyniki zbiórki będą podawane na stronie internetowej www.zielonaziemia.radzionkow.pl i aktualizowane raz w miesiącu.

Nagrody:

Dla każdej placówki oraz jej koordynatora    przewidziano certyfikat uczestnictwa w Programie LIDERA SEGREGACJI MIESIĄCA zostanie wyróżniony na stronie internetowej oraz dyplomem.

Najlepsi uczestnicy otrzymują  tytuł LIDERA SEGREGACJI ROKU przyznawany w dwóch kategoriach oraz  nagrody rzeczowe :

 • dla najlepszego przedszkola : huśtawka
 • dla najlepszej szkoły : zestaw multimedialny

Nagrody i dyplomy dla LIDERÓW SEGREGACJI ROKU zostaną wręczone

 • dla najlepszego przedszkola - podczas Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego, maj 2007
 • dla najlepszej szkoły -podczas Konferencji Ekologicznej „Szukamy rady na odpady” , maj 2007