Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

W ciągu 1 sekundy jest produkowana 1 torba foliowa, używana jest średnio przez 25 minut, a rozkłada się od 100 do 400 lat, ile zużywasz takich toreb foliowych idąc na zakupy?
Trudno sobie to wyobrazić, ale butelka po wodzie mineralnej wypitej przez małe dziecko, nie ulegnie rozkładowi w czasie całego życia tego dziecka, i jeszcze długo potem a ile ty zużywasz takich butelek?
Rocznie na świecie produkuje się i wprowadza w obieg prawie 1 bilion plastikowych jednorazówek i reklamówek. Po wykorzystaniu powstaje z nich ok. 18 milionów ton odpadów.
Bilion torebek na zakupy to około 10 milionów ton plastiku, do produkcji którego potrzebna jest ropa naftowa, gaz, woda i energia.

Każdy z nas wie, jak dzisiaj wyglądają zakupy w przeciętnym supermarkecie: dziesiątki woreczków, folii, reklamówek firmowych, napoje w plastikowych butelkach i mnóstwo innych jednorazowych opakowań. W obecnych czasach tak przyzwyczailiśmy się do tej wygody, że trudno nam cokolwiek zmienić w naszym postępowaniu. Oprócz wielu udogodnień jakie wniosły opakowania z tworzyw sztucznych pojawia się również negatywna strona nadmiernego zużycia tworzyw sztucznych to powstające „góry” odpadów.

Jeśli korzystamy z tych wygód jakimi są tworzywa sztuczne, opakowania foliowe, butelki PET to starajmy się pamiętać aby odpady opakowaniowe po spełnieniu swojej funkcji były poddane odpowiedniemu procesowi odzysku tzn. wrzucone do odpowiednio oznaczonego pojemnika do selektywnej zbiórki jakie rozstawione są na terenie już prawie każdego miasta.
Recykling dla odpadów opakowaniowych obejmuje dwie jego formy: recykling materiałowy oraz recykling organiczny. Na podstawie selektywnej zbiórki odpadów na terenie Radzionkowa można śmiało powiedzieć, że mieszkańcy w tym aspekcie posiadają dużą wiedzę ekologiczną i recykling materiałowy nie jest im obcy, gdyż surowiec pochodzący z selektywnej zbiórki jest niezwykle czysty i prawidłowo wysegregowany. Tworzywa sztuczne poddając takiemu recyklingowi możemy ponownie wykorzystać np. poprzez zmielenie butelek PET. Powstające płatki wykorzystuje się do produkcji włókien tekstylnych używanych w polarach, kurtkach, śpiworach, poduszkach itp.

Drugim kierunkiem rozwoju recyklingu jest recykling organiczny, który wyodrębnił się z powodu pojawiających się problemów technicznych i ekonomicznych związanych z recyklingiem materiałowym wielu rodzajów odpadów opakowaniowych, a także rozwój wiedzy w obszarze ochrony środowiska naturalnego. Skłoniły one naukowców do poszukiwań nowych materiałów, które można poddać recyklingowi organicznemu czyli poddać tlenowemu lub beztlenowemu kompostowaniu. Kompostowanie w warunkach tlenowych prowadzi do uzyskania kompostu używanego w ogrodnictwie lub rolnictwie, podczas gdy kompostowanie w warunkach beztlenowych – do otrzymania metanu wykorzystywanego w energetyce.
Recyklingowi organicznemu ulegają np. opakowania z materiałów biodegradowalnych. Jest to obecnie trendy rozwojowe w opakowalnictwie towarów. Materiały biodegradowalne to takie jakie w odróżnieniu od większości tradycyjnych polimerów syntetycznych produkowanych z ropy naftowej, rozkładają się w środowisku naturalnym.

Co to jest biodegradowalność? To biochemiczny rozkład związków organicznych przez organizmy żywe (pierwotniaki, bakterie, promieniowce, grzyby, glony, robaki) na prostsze składniki chemiczne. Biodegradacja w środowisku tlenowym prowadzi do powstania H2O i CO2. Końcowym etapem całego procesu jest biotyczna asymilacja powstałej materii przez środowisko glebowe, inaczej bioasymilacja. Polimery biodegradowalne nazywane są też „zielonymi” polimerami („green polymers”) lub polimerami przyjaznymi środowisku (environmentally friendly polymers). Proces biologicznej degradacji jest jedną z metod ograniczania ilości powstających obecnie odpadów. Wytwarzanie takich kompozycji polimerowych, które łatwo rozkładałyby się w środowisku, daje szansę wprowadzenia odpadów w naturalny obieg materii.
Materiały biodegradowalne są atrakcyjne z ekologicznego punktu widzenia jednak posiadają pewne niedogodności ze względów ekonomicznych. Obecnie produkcja opakowań z materiałów biodegradowalnych jest znacznie bardziej kosztowna niż tradycyjne tworzywa. Jednak zainteresowanie rozwojem tych opakowań jest co raz większe gdyż świadomość ekologiczna konsumentów nieustannie wzrasta.
Wiele dużych sieci handlowych odchodzi od tradycyjnych foliówek na rzecz toreb przyjaznych środowisku. Np. sieć Carrefour wprowadziła reklamówki biodegradowalne na bazie kukurydzy, sieć Tesco wprowadziła reklamówki degradowalne jak również oferuje klientom „torby na całe życie”, wykonane z naturalnego materiału – juty.

Jakie są różnice między torbami biodegradowalnymi a degradowalnymi i o co chodzi z tą kompostowalnością opakowań i wiele innych ciekawostek w kolejnym artykule...

Warto wiedzieć!

Jeżeli zabierzesz na zakupy torbę wielokrotnego użytku zamiast 4 reklamówek (o wadze 19.5 g każda) ograniczysz emisję CO2 o 8 kg rocznie;


Ewa Łabno