Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Burmistrz Miasta Radzionków
Stowarzyszenie Przyjaciół  i Sympatyków Ekologii "Zielona Ziemia"
Inicjatywa Mieszkańców Radzionkowa

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFII PRZYRODNICZEJ RADZIONKÓW 2008/2009

Konkurs fotografii przyrodniczej skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych w Radzionkowie. Na terenie naszej gminy, wbrew obiegowym opiniom, występują wartościowe i ciekawe przedmioty, zjawiska, obszary, zwierzęta oraz rośliny, które składają się na lokalne środowisko przyrodnicze. Warto je poznawać i pokazywać. Zaznaczmy, że owe wartościowe i ciekawe elementy lokalnego środowiska przyrodniczego najczęściej występują w przydomowych ogródkach, polach, łąkach oraz parkach naszej gminy – nie musimy szukać ich koniecznie w miejscach dzikich i niedostępnych. Konkurs skierowany jest do tych osób, które chcą połączyć zamiłowanie do fotografii lub informatyki z zamiłowaniem do przyrody, chcą poznawać środowisko w którym żyją oraz są wrażliwe na otaczające nas piękno. Autorzy konkursu mają nadzieję, że przyczyni się on do refleksji młodych ludzi nad tym, jakie jest ich miejsce w otaczającej nas rzeczywistości oraz pomoże kształtowć wśród młodzieży postawę szacunku dla lokalnej przyrody.

Inicjatorzy projektu: Stefan Hajda Artur Skraba Michał Gwóźdź

Regulamin

1. Przedmiotem konkursu są zdjęcia przedstawiające przyrodę gminy Radzionków ( np. zwierzęta, rośliny, miejsca przyrodniczo ciekawe ).
2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 10 zdjęć. Każde zdjęcie będzie rozpatrywane osobno.
3. Zdjęcia mogą być wykonane czarno – białe lub kolorowe. Zabroniona jest obróbka cyfrowa obrazu wykraczająca poza ewentualną korektę kolorystyki i jasności zdjęcia.
4. Zdjęcia w wersji elektronicznej powinny charakteryzować się następującymi parametrami: - rozmiar min. 1024 x 768, - rozdzielczość min. 72 dpi, - format JPEG.
5. Zdjęcia należy przesyłać w jednej wiadomości e-mail, w postaci załączników do wiadomości, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W temacie wiadomości prosimy wpisać wielkimi literami KONKURS FOTOGRAFII PRZYRODNICZEJ. W treści wiadomości należy podać dane, w następującej kolejności: imię i nazwisko autora, adres z kodem pocztowym, telefon lub e-mail, tytuł pracy, typ aparatu którym wykonano zdjęcie.
6. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do danej pracy oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Nie przewiduje się podziału prac na różne kategorie.
8. W konkursie nagradzane będą trzy najlepsze prace, którym jury przydziela pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Jury może także wyróżnić, nie większą jednak niż 5, liczbę prac.
9. Autor pracy, która zajmie I miejsce otrzyma nagrodę w postaci aparatu cyfrowego. Autor pracy, która zajmie II miejsce otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 200 zł. Autor pracy, która zajmie III miejsce otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 100 zł. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe o wartości 50 zł.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej ekspozycji nadesłanych prac na wystawach związanych z konkursem, miastem Radzionków, oraz działalnością Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia” z zaznaczeniem nazwiska autora oraz tytułu pracy, a w przypadku prac nagrodzonych lub wyróżnionych – z podaniem miejsca, które praca zajęła w konkursie.
11. Zdjęcia przedstawiające wysiadujące ptaki w gniazdach lub młode ptaki w gnieździe, wskazujące na zniszczenie lub, w przypadku zwierząt, rażące niepokojenie fotografowanego obiektu, a także nie spełniające wymogów regulaminu lub niezgodne z prawem polskim, nie będą przez jury rozpatrywane.
12. W przypadkach nieobjętych Regulaminem decydujące znaczenie będą miały decyzje organizatora konkursu.
13. Warunkiem odebrania nagrody jest nadesłanie przez uczestnika na nośniku CD zdjęć w oryginalnej rozdzielczości wprost z aparatu lub wersji po obróbce.

Termin nadsyłania prac – do 30 kwietnia 2009 r.

Fundatorzy nagród:
I miejsce - Inicjatywa Mieszkańców Radzionkowa,
II miejsce – Burmistrz Miasta Radzionków,
III miejsce – Burmistrz Miasta Radzionków,
Wyróżnienia – Stefan Hajda