Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

 Zapraszamy do konkursu, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o znaczeniu bioróżnorodności. Chcemy zwrócić waszą uwagę na rośliny dziko żyjące w miastach i ich niezwykłe często właściwości. Nadsyłajcie zdjęcia  roślin , które mijacie na poboczach dróg , wciśnięte między płyty chodnikowe , przy niezbyt często koszonych trawnikach miejskich, albo „samosiejek” z waszego ogrodu. Roślin, o które nikt nie dba, a przeciwnie wytaczamy im wojnę, kiedy wkraczają na nasze wypielęgnowane terytorium . Nazywamy je „chwastami”, ale   często mimowolnie ulegamy ich urodzie oraz podziwiamy ich determinację i wolę przetrwania. W odpowiedzi na każdy przysłany mail ze zdjęciem przyślemy informacje botaniczne o sfotografowanym obiekcie. Zdziwicie się jak wiele ciekawych rzeczy można się o tych pospolitych, codziennie mijanych w mieście, roślinach dowiedzieć.  Dodatkowo, najlepsze zdjęcia otrzymają nagrody rzeczowe. Naszym ekspertem przyrodnikiem  jest pan Adam Balon, a członkami jury  Teresa Bryś-Szczygieł, Marek Knapik i dr Tomasz Kipka.

Regulamin konkursu dostępny po kliknięciu "Czytaj całość..."

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego

„Zielony Łowca- tropami bioróżnorodności w mieście”

 

 

1.      Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia”  wraz z   Piekarskim Stowarzyszeniem Przyrodników i firmą Vattenfall.

2.      Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

3.      Każdy z autorów może nadesłać  jedno zdjęcie.

4.      Technika wykonania prac jest dowolna.

5.      Prace należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną przez Internet.

6.       Prace w formacie JPG o wymiarach min 1280x960 pikseli 300 dpi max w plikach nie  przekraczających 1MB należy nadsyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie załączników do listu elektronicznego

7.      Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

8.      W treści maila /listu elektronicznego należy podać:  imię i nazwisko, wiek i adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia tj. data i godzina wykonania, miejsce dokonania zdjęcia. W przypadku uczniów- uczestników zajęć pozalekcyjnych należy podać nazwę, adres szkoły oraz nazwisko nauczyciela- opiekuna

9.      Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

10.   Zdjęcia należy nadsyłać od 15.09. do 18.10. 2010 r. 11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

11.  Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury drogą mailową.

12.  Nagrody. Organizatorzy przewidują:

·         2 nagrody rzeczowe  o wartości  500zł każda

·         30 wyróżnień w postaci ozdobnego CERTYFIKATU ŁOWCY              

       ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają  CERTYFIKAT ŁOWCY w formie       elektronicznej.

 

13.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.10.2010 r.

14.  Wręczenie nagród – I ZLOT ŁOWCÓW-  nastąpi w dniu 28 października 2010 r.  godz. 18.00 podczas  spotkania Akademii Edukacji Ekologicznej  w Restauracji „Figaro” w Radzionkowie, Plac Jana Pawła II.

15.  UWAGA -Nagrody nieodebrane w dniu 28 października 2010 r. stają się własnością organizatorów. Uczestnicy niepełnoletni odbierają nagrodę pieniężną w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.  

16.  Nagrodzone prace będą opublikowane na stronach www.zielonaziemia.pl , www.przyrodapiekar.kg.net.pl  i www.vattenfall.pl, i na innych witrynach będących własnością organizatorów

17.    Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań edukacyjnych organizatorów

18.   Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

19.   Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

20.  Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu i w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./oraz zamieszczenie zdjęć na stronach internetowych organizatorów.

21.  Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w   niniejszym regulaminie.