Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Hałda

Niniejszym prezentujemy opinię Fundacji Na Rzecz Dzieci "Miasteczko Śląskie", od wielu lat zajmującej się problematyka narażenia dzieci na metale ciężkie, dotyczącą planowanej likwidacji hałdy żużli z huty cynku w Radzionkowie Rojcy:

Artykuł 1

Artykuł 2

Dziękujemy prezesowi fundacji, panu Mieczysławowi Dumieńskiemu, za osobiste zaangażowanie w trwające konsultacje społeczne dotyczące rozbiórki hałdy w Rojcy.

 Stowarzyszenie "Zielona Ziemia", jako reprezentant interesu lokalnej społeczności w sprawach dotyczących środowiska, bierze udział w konsultacjach społecznych ws. likwidacji hałdy żużli pohutniczych z hutnictwa cynku, zlokalizowanej w Radzionkowie Rojcy przy ul. Z.Nałkowskiej. W tym miejscu pragniemy zaprezentowac Państwu nasze stanowisko (kliknij) w niniejszym postępowaniu.
W Radzionkowie trwa publiczna debata nad propozycjami zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzenego, które dotyczą strefy oddzielającej tereny przemysłowe od zabudowań mieszkalnych w dzielnicy Rojca. Pragniemy w tym miejscu zaprezentować Państwu stanowisko stowarzyszenia w sprawie zmian przeznaczenia terenu, na którym obecnie istnieje zrekultywowana hałda żużli pohutniczych (kliknij) oraz sąsiadujących z hałdą działek (kliknij).